Very good classificatie BES 6001 voor SAB-profiel

Steeds meer bedrijven kiezen voor een duurzaam gebouw, bijvoorbeeld met een BREEAM certificaat. Het is daarom belangrijk aan te tonen dat bouwproducten duurzaam zijn. SAB is voor de komende 3 jaar (2018 – 2021) gecertificeerd volgens BES 6001.

BES 6001 is een door BRE Engeland ontwikkelde certificeringsmethodiek speciaal gericht op de onderbouwde herkomst van materialen (responsible sourcing). Voor producenten van bouwproducten is dit de gangbare norm die de duurzaamheid beoordeelt. Het gaat dan om de eigen bedrijfsprocessen zoals inkoop en productie, maar ook om de duurzaamheid van de keten. Een beetje te vergelijken met het meer bekende FSC voor hout. SAB heeft op basis van deze criteria een “Good” classificering. Dit resultaat van de BES 6001 norm biedt onderbouwing voor duurzaamheidsberekeningen van gebouwen, zoals BREEAM. 

In de norm komen onderwerpen aan bod zoals veiligheid, milieu, opleiding van medewerkers, anti-corruptie en duurzaam inkopen. Alle ecologische en sociale aspecten van het bedrijfsproces. Zo kwam tijdens onze eerste  aanvraag in 2017 naar voren wat we allemaal doen aan het verminderen van afval en recycling. Maar ook onderwerpen als het sponsoren van evenementen in de omgeving van IJsselstein, en onze bijdrage aan de bouw van scholen in ontwikkelingslanden werden besproken. Via Tata Steel konden we de herkomst van ons staal nagaan; we weten exact welk productieproces iedere coil voor onze producten doorlopen heeft, vanaf de ruwe erts.

Je kunt het SAB-profiel BES 6001 certificaat dowloaden.  

Certificaten die SAB al eerder behaalde, ondersteunen BES 6001: de ISO 9001 en ISO 14001 certificering, de Environmental Product Declarations (EPD’s) en vele andere. Ook deze kun je downloaden van de website. De herkomst van het staal  is vastgelegd met certificaten van Tata Steel. Voor de staalproductie heeft Tata Steel Nederland tegelijkertijd met SAB het certificaat behaald. Tata Steel Colors, de producent van Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra® in Engeland kreeg het certificaat al in 2014.

Staal als dak- of gevelbekleding is een duurzame keuze, mede door de mogelijkheden voor upcycling. Ook binnen BREEAM geeft het materiaal een goede score. Heb je (in het kader van een BREEAM traject) specifieke vragen over de duurzaamheid van SAB-producten? Neem dan contact op met onze afdeling Product Services via het mailadres info@sabprofiel.nl.

Tabel hieronder (of via de download): Aantallen punten die te behalen zijn voor BREEAM met verschillende normen. BES 6001 Very Good levert dus 3 punten op. (Bron: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie keurmerk beoordelingsrichtlijn).

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht