De vragen én de antwoorden

Wat is een EPD?

Een EPD is een gestandaardiseerde manier om de impact van een product of systeem op het milieu te kwantificeren. Als je een product bij ons koopt, weet je daarmee wat het milieu-effect is van de aankoop, productie en levering van een product. De verklaring bevat ook de scenario’s voor het einde van de levensduur van een gebouw en wat je dan nog met de bouwproducten kan doen.

Wat heb je aan een EPD?

Dit zijn de redenen waarom je om een EPD vraagt:

  • Voor de kwalificatie van leveranciers (bijv. om bewijs te verzamelen over een verantwoorde supply chain).
  • Om ontwikkelaars of eigenaars van gebouwen te helpen bij het verzamelen van punten conform de certificatieprogramma’s, zoals BREEAM en LEED. Voor een EPD voor bouwproducten worden bij BREEAM-UK tot 1,5 punten toegekend en 1 hele punt bij LEED. Bij BREEAM-NL wordt de EPD gebruikt om de schaduwkosten van een gebouw te berekenen in Mat1
  • De informatie uit de EPD kan je gebruiken om de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) te berekenen, nodig voor een omgevingsvergunning bij een bouwaanvraag. 
  • Vaak heb je een EPD nodig, omdat je klanten daarom vragen en hun gekozen supply chains minimumvereisten hebben voor de rapportage.

Vaak heb je een EPD nodig, omdat je klanten daarom vragen en hun gekozen supply chains minimumvereisten hebben voor de rapportage.

Bestaan er verschillende soorten EPD’s?

Jazeker. Sommige EPD’s zijn algemeen en omvatten meerdere supply chains voor een specifiek product. Een voorbeeld daarvan is een brancheorganisatie die een EPD voor hun eigen leden publiceert. Hiervoor worden gegevens van elk lid verzameld, waarna de EPV wordt geproduceerd op basis van de gemiddelde waarden. SAB heeft PPA/EPAQ EPD’s voor de productgroep sandwichpanelen en profielplaten.

Ook bestaan er product specifieke milieuproductverklaringen. De EPD’s van SAB / Tata Steel zijn product specifiek. Gebouwcertificatieprogramma’s, zoals BREEAM en LEED waarderen deze product-specifieke EPD’s hoger, vanwege de grotere nauwkeurigheid en de specifieke informatie.

Voor publicatie verifieert een externe partij de EPD conform de normen, zoals EN15804. Dit is een onafhankelijk gecertificeerd bureau die de EPD controleert en de geldigheid ervan bevestigt. De EPD’s van SAB / Tata Steel hebben dit traject bij een extern bureau doorlopen.

Hieronder de belangrijkste EPD’s van SAB, de NMD versie is de meest uitgebreide

Wat zijn de geldende normen en voldoen de EPD’s van SAB / Tata Steel daaraan?

Enkele relevante normen voor EPD’s zijn:

  • De ISO 14040- en ISO 14044-normen voor levenscyclusanalyse.
  • De ISO 14025 Type III-norm voor milieuverklaringen.
  • De EN 15804- en ISO 21930-normen voor duurzaamheid bij de constructie van gebouwen.

De EPD’s van SAB / Tata Steel voldoen aan al deze normen.

Waarom produceert Tata Steel EPD’s voor SAB-profiel?

Twee van de kernwaarden van Tata Steel zijn ‘verantwoordelijkheid’ en ‘integriteit’, en daarop is handelen en ambitie gebaseerd. Zij streven ernaar erkend te worden als leiders op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector. Transparantie en informatieverstrekking van milieuproductverklaringen passen daar helemaal bij. Onze Responsible Sourcing Certification (BES 6001) ondersteunt eveneens deze ambitie.

Hoe maakt Tata Steel de EPD’s?

De basis voor een EPD is de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of systeem. Een LCA is een ‘audit’ van de impact van een product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus (van grondstoffen, productie en transport tot het einde van het productleven door hergebruik, recycling of). Gewoonlijk zijn EPD’s niet in staat om de ‘gebruiksfase’ van de levenscyclus van producten te beschrijven, gezien de vele verschillende manieren waarop een product kan worden gebruikt, maar dit verschilt per product.

De data betreft het gebruik van grondstoffen, de afvalstoffen en emissies van de eigen productievestigingen van Tata Steel. Als er geen specifieke levenscyclusdata voorhanden is voor het materiaal dat we in onze vestigingen gebruiken, zoals verpakkingsmateriaal, dan wordt generieke data gebruikt conform de relevante normen.

Een LCA wordt geproduceerd op basis van de data over de vervaardiging van het product, zoals de gebruikte grondstoffen en de gegenereerde afvalstoffen of emissies. Deze data wordt gecombineerd met informatie over het transport van het product (doorgaans is dit een ‘gemiddelde’, omdat de eindbestemming onbekend is) plus de gevolgen van wat er aan het einde van de levensduur met het product gebeurt (bijv. hergebruik, recycling of verbranding /stort).

Wat voor informatie vind je in een EPD?

EPD’s die aan de ISO-normen voldoen, bevatten een minimumaantal, voorgeschreven datasets en informatie. EPD’s kunnen qua indeling van elkaar verschillen, maar gewoonlijk bevatten ze allemaal een beschrijving van het product, technische data en productspecificaties, een beschrijving van het productieproces, de LCA-methodologie en de resultaten van de LCA, compleet met een interpretatie van die resultaten. Impactgegevens, zoals CO2-emissies, watergebruik, enzovoort, maken deel uit van de EPD.

Hoe vaak worden de EPD’s herzien?

Volgens de normen zijn de EPD’s doorgaans 5 jaar lang geldig. Mocht er echter een verandering zijn die gevolgen heeft voor de resultaten van de EPD, dan wordt een nieuwe verklaring uitgegeven. Als onderdeel van het EPD-programma van Tata Steel en conform de relevante normen, wordt (elk jaar) onderzocht of de productie of de supply chain veranderingen hebben ondergaan die gevolgen hebben voor de EPD. Als de gevolgen aanzienlijk blijken te zijn, wordt de EPD aangepast en opnieuw uitgegeven.

Als je andere vragen hebt, neemt contact op met SAB-profiel.