Brandveiligheid

Brand in je gebouw. Of je nu gebruiker, bouwer of ontwerper bent, je moet er
niet aan denken. Logisch dat er veel eisen gesteld worden om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken. Gevels en daken van gebouwen spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de materiaalkeuze is
belangrijk om brandveilig te bouwen. We zetten de voornaamste begrippen
voor je op een rijtje.

Classificatie brandgedrag

EN 13501-1 definieert 7 Euro-Brandklassen, te weten: A1, A2, B, C, D, E en F. De A1 klasse is de hoogste en daarmee veiligste klasse. De brandklassen E en F zijn heel brandbaar. Er zijn drie rookklassen gedefinieerd: s1, s2 en s3. Rookklasse s1 geeft de minste rook. Als laatste wordt met d0 aangegeven
dat er geen brandende druppels vrijkomen.

De basiseis in Nederland is klasse D. Bij gevels hoger dan 13 meter moet je echter minimaal voldoen aan klasse B, evenals bij de onderste 2,5 meter van gevels, wanneer er een verblijfsvloer hoger dan 5 meter in de hal aanwezig is. Voor de binnenzijde van gebouwen geldt in Nederland ook nog een maximale rookklasse s2.

We hebben goede documentatie en certificaten voor de SAB producten,
zodat je meteen duidelijkheid hebt, welke producten je kan kiezen voor
welke brandklasse.

 • SAB sandwichpanelen zijn B-s2,d0 en voldoen daarmee voor vrijwel elke
  toepassing.
 • Een opbouwsysteem van SAB binnendozen, minerale wol en een stalen
  profielplaat, voldoet zelfs aan onbrandbaarheid (Klasse A).

Brandwerendheid (WBD)

De Weerstand tegen BrandDoorslag van de gevel, is de mate waarin een gevel de branduitbreiding van binnen naar buiten of van buiten naar binnen gedurende een bepaalde tijd tegen kan houden.

 • EW-30 betekent een WBD van 30 minuten.
 • EI-30 betekent een WBD van 30 minuten inclusief temperatuurcriterium. Dit is van belang voor brand van buiten naar binnen.

Recent hebben we een EI30 geslaagde brandtest gedaan met SAB WB 120.1000 panelen met grafietband in de naad, waardoor er geen (extra) schroeven nodig zijn. Dit is een enorm gemak voor de montage op de bouwplaats (zie ook het nieuwsartikel hierover).

Voor het gehele overzicht van alle sandwichpanelen van SAB zie de tabel hieronder, waarbij ook vermeldt is voor welke overspanning de brandwerendheid geldt.

Binnenkort starten we weer met de verkoop van SAB steenwolpanelen. Zie deze pdf voor een eerste overzicht van het assortiment, meer informatie volgt.

WBDBO

Het bouwbesluit stelt eisen aan de minimale WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag Brand Overslag). Deze geldt tussen gebouwen onderling en is afhankelijk van de onderlinge afstand, of van de afstand tot de erfgrens. Bij een WBDBO eis mag je de brandwerendheid van beide gevels bij elkaar optellen. Veelal is de standaard WBDBO eis 60 minuten. Voor meer info zie ook de pdf Uitleg brandveiligheid en brandklassen.

Om een WBDBO van 60 minuten te behalen kan een sandwichpaneel SAB WB FR worden ingezet. Deze is te verkrijgen in een 100 mm, 120 mm en 140 mm uitvoering. Maar ook een sandwichpaneel SAB W FR of SAB D TL FR (als geveltoepassing) kan worden ingezet (zie tabel).

Brandrapporten (Efectis/Peutz)

Door het erkende onderzoeksbureau Efectis en Peutz zijn brandtesten gedaan voor verschillende soorten SAB Sandwichpanelen en opbouwsystemen met SAB Binnendozen, isolatie en SAB Gevelprofielplaten. De rapporten van de opbouwsystemen zijn van onze isolatie partners Isover en Rockwool. Alle brandrapporten staan bij de downloads.

Waar komen deze brandeisen vandaan?

 • Arbeidsomstandighedenwet, met het Arbobesluit en technische regelingen.
 • Wet Milieubeheer, met eisen voor onder andere terreinen, opslag en gebouwen.
 • Woningwet, met het Bouwbesluit en Bouwverordening met de gebruiksvergunning.
 • Aanvullende eisen van de brandweer op het gebied van beheersbaarheid van brand.
 • Aanvullende eisen van verzekeraars (bijvoorbeeld FM approval).

FM Approval

FM Global is wereldwijd de grootste verzekeraar van industriële gebouwen. Om risico op schade te beperken heeft FM in Amerika eigen testfaciliteiten om bouwproducten te beoordelen en te certificeren op o.a. wind, hagel en brand. Kies voor SAB wandpanelen, SAB dakpanelen en SAB warmdakplaten met een FM certificaat als je voor deze zekerheid gaat.

Op alle SAB gevelpanelen heeft SAB een FM certificaat voor FM standaard 4880 en 4881, dus zowel op de WB-FA serie en de gehele W-FA serie inclusief TL en SL. 
Daarnaast kan SAB de sandwich dakpanelen TL leveren met een FM certificaat voor FM standaards 4880 en 4881.
Verder hebben we een serie warmdakplaten met een FM certificaat voor FM standaard 4451. Het gaat om de warmdakplaten SAB FA 135R/930SAB FA 153R/840SAB FA 158R/750 en SAB FA 200R/750. SAB-profiel is de eerste producent in de Benelux met een FM Approval op warmdakplaten. Alle FM approval certificaten zijn hier te downloaden.