Akoestiek

Perforeren

Wanneer aanvullende eisen worden gesteld aan de akoestiek van een gebouw, kunnen de geprofileerde dak- en gevelplaten en binnendozen worden voorzien van een perforatie-patroon. Perforatie kun je natuurlijk ook bestellen wanneer het u vooral om de esthetische eigenschappen gaat. Kies je voor perforatie, houd er dan rekening mee dat de toelaatbare belasting en de doorbuiging veranderen. Meer hierover lees je in Technisch Handboek van SAB-profiel.
Veel SAB-profiel geperforeerde platen worden van een embosering voorzien om perforatie-spanningen in het materiaal weg te walsen.

Bij geperforeerd materiaal is het belangrijk dat de producten droog vervoerd en op juiste wijze op de bouwplaats opgeslagen worden. Als er door regen of condensatie water in de perforatie blijft staan, dan treedt er corrosie op. Zeker bij dikker materiaal, is de zinklaag niet toereikend voor voldoende kathodische bescherming. De corrosie is vaak oppervlakkig, makkelijk te reinigen en het proces zal na montage stoppen. Echter geeft dit vaak vragen bij opdrachtgevers. Denk hier dus ook aan bij eigen vervoer af fabriek.

Perforatiegraad

SAB-profiel levert standaard twee perforatie-patronen: Perfo 3 en Perfo 4
(perforatiegraad van respectievelijk 23,4% en 11,7%). Voor grotere hoeveelheden kan SAB-profiel echter ieder denkbaar perforatiepatroon leveren.

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden en de (belasting)tabellen zie hoofdstuk 3 van het Technisch Handboek.

In verband met spanning in de opstaande kanten adviseert SAB-profiel om de profielplaten SAB 110R/1000 t/m SAB 200R/840 met perforatiepatroon Lijf Breed (L-B) toe te passen vanaf 0,88 mm.
SAB-profiel adviseert in verband met de bevestigingsmiddelen en de statische
eigenschappen warmdakplaten alleen in het lijf te laten perforeren. Akoestisch is het verschil met volledige perforatie gering. Andere perforatiemogelijkheden op aanvraag.

Percentage open ruimte