Onderhoud

Onderhoud: begin op tijd

Goed onderhoud van gecoilcoate staalplaat verlengt de levensduur en houdt de esthetische kwaliteit op peil. Alle details lees je in de uitgave ‘Onderhoud gecoilcoate staalplaat’ (een uitgave van Bouwen met Staal). Ook in de brochure ‘Colorcoat inspectie en onderhoud’ staat veel informatie. De belangrijkste punten vind je ook hieronder.

Onderhoudsaspecten

Een aantal uiteenlopende factoren heeft invloed op de vervuiling en daarmee op de mate waarin de kwaliteit van gecoilcoate staalplaat achteruitgaat. De belangrijkste factoren zijn onderverdeeld naar ontwerpfase, uitvoeringsfase en gebruiksfase van een gebouw. In de ontwerpfase gaat het bijvoorbeeld om de keuze van het juiste verfsysteem, waarvoor je het beste een projectspecifiek advies kunt vragen. Tijdens de gebruikfase is de afwatering bijvoorbeeld weer belangrijk, want hoe langer de plaat nat blijft, hoe groter de kans op vervuiling en corrosie.

Regulier onderhoud

Door de staalplaat regelmatig te wassen blijven zowel de glans en de kleur, als de technische eigenschappen langer behouden. Vaak wordt pas over reinigen nagedacht wanneer de eerste aftekeningen van vervuiling ontstaan. Dat is meestal te laat en leidt tot hoge kosten voor onderhoud en reiniging.

Gevels en daken vervuilen

Onder weersinvloeden komen stof, zand en zelfs agressieve stoffen op de coating terecht. Na verloop van tijd ontstaat hierdoor vuilaanhechting. Wanneer het (planmatige) onderhoud van gevels en daken op tijd wordt gestart, zijn eenvoudige en neutrale reinigingsmiddelen voldoende. Is het eerste onderhoud (te) lang uitgesteld, dan zijn vaak zwaardere reinigingsmiddelen nodig.

Help de coating niet om zeep

Voor het schoonmaken zijn verschillende reinigingsmiddelen op de markt. Niet elk middel is geschikt in elke situatie. Een zorgvuldige afweging is belangrijk. Hoe vaak en wanneer je de beplating moet (laten) reinigen, hangt af van de mate van beregening (natuurlijk bewassing) en de locatie van uw gebouw. In de uitgave ‘Onderhoud gecoilcoate staalplaat’ van Bouwen met Staal vind je handige tabellen met richtlijnen.