SAB-profiel maakt duurzaamheid meetbaar met de CO2-prestatieladder

Als bedrijf dat z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, zijn we graag transparant over onze duurzame prestaties. Daarom maakt SAB-profiel gebruik van de CO2-prestatieladder. Het is een instrument dat objectief in beeld brengt waar we precies staan met onze milieu-ambities. Om precies te zijn: we staan nu op trede 3 van de 5. Het certificaat hebben we ondertussen ontvangen. We hebben er dus nog twee te gaan om op het hoogste niveau 5 uit te komen. 

Objectief instrument, standaard in de markt 

De CO2-prestatieladder is in 2009 in het leven geroepen op initiatief van ProRail. Tegenwoordig is het een instrument dat breed gebruikt wordt om de duurzame inspanningen van bedrijven en overheden in kaart te brengen. Belangrijk voordeel van de CO2-prestatieladder is de onafhankelijkheid. Het instrument is eigendom van de stichting SKAO. Geaccrediteerde certificerende instellingen beoordelen jaarlijks hoe organisaties het hebben gedaan.  

Het is niet alleen maar een meetinstrument. 

  • De ladder geeft ook direct inzicht in de wijze waarop we onze impact verder kunnen verlagen.  
  • Ook is het werken met de CO2-ladder een stimulans voor medewerkers om duurzaamheid nog beter in de bedrijfsvoering te integreren. 
  • Interne en externe communicatie over de doelstellingen en de voortgang is een belangrijk onderdeel.  
  • En zeker niet als laatste reden: marktpartijen vragen het van bedrijven, ook van SAB-profiel, om hun maatschappelijke ambities aan te tonen en te participeren in duurzaamheidsprojecten. 

En hoe doen wij het? 

Werken aan duurzaamheid zit al lang in het DNA van SAB-profiel. We hebben de afgelopen jaren al stappen gezet, maar we willen verder. Onze ambities richten we op twee gebieden: productieproces en productielocaties. Wat is er al gerealiseerd? 

  • Een belangrijke impuls is de verhuizing van Nieuwegein naar Geldermalsen geweest. Op het dak in Geldermalsen staat inmiddels een groot zonnepark. De 4500 zonnepanelen leveren al driekwart van de eigen elektriciteitsbehoefte. In 2022 is 1.850.000 kWh opgewekt, goed voor het verbruik van 660 huishoudens. Het resterende derde deel wordt duurzaam opgewekt. Daarvoor zijn we van waterkrachtcentrales overgestapt op windenergie, opgewekt in eigen land. 
  • Ook produceren we in Geldermalsen sandwichpanelen in een fabriek zonder gasaansluiting. De fabriek heeft veel natuurlijk daglicht en het resterende licht is afkomstig van led-daglichtverlichting. Warmte uit het productieproces verwarmt het gebouw. Warmtepompen vullen het resterende deel aan met warmte.  
  • Twee jaar geleden zijn we begonnen met de overstap naar volledig elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s. Door de geleidelijke vernieuwing van het wagenpark rijden we vanaf 2027 alleen nog maar elektrisch. Opladen kan op het werk middels 100% groene stroom, ook voor bezoekers. 
  • Met een financieel voordelig fietsplan stimuleren we medewerkers de auto te laten staan. De (elektrische) fiets kan voor veel afstanden een uitkomst zijn voor woon- werkverkeer. Met oplaadpunten bij de fietsenstalling zijn medewerkers in de gelegenheid op het werk te laden.
  • Waar mogelijk laten we medewerkers thuiswerken. Het streven is maximaal 50% van de werktijd. Zo daalt het aantal woon-werkkilometers effectief. Een thuiswerkvergoeding maakt het medewerkers ook aantrekkelijk om één of meer dagen in de eigen omgeving aan de slag te gaan. 

Waar staan we nu? 

De certificeringsaudit hebben we in 2023 doorlopen en kunnen het certificaat tonen (zie de foto) en natuurlijk ook is het CO2-certificaat te downloaden. Door het verzamelen en aanleveren van data heeft de certificerende instantie een goed beeld gekregen van onze inspanningen.

Het analyseren van ons verbruik geeft ons dan weer inzicht en handvatten om te werken aan verdere verlaging van onze footprint. Door het werken met de CO2-prestatieladder hebben we ook concrete duurzaamheidsdoelstellingen kunnen formuleren: ten opzichte van het jaar 2019 willen we onze CO2-uitstoot in 2025 met meer dan 90% naar beneden hebben gebracht. In 2023 hadden we al 88% gerealiseerd, maar de laatste loodjes wegen altijd zwaarder. 

Zie hieronder het schema met onze CO2-uitstoot doelstellingen & voortgang.

En we doen meer 

SAB-profiel heeft ook het “Bouwakkoord Staal” ondertekend. Dit akkoord is gericht op een 60% vermindering van de CO2-uitstoot in de gehele staalbouwketen, het verhogen van de circulariteit van staal in de bouw en het beperken van milieurisico’s.