Op de bouwplaats

Juiste handelingen

Om beschadigingen te voorkomen, wil je de producten van SAB-profiel zorgvuldig transporteren, lossen, opslaan en monteren. Voor profielen is een handige A4 samengesteld om hoe te handelen op de bouwplaats, hier deze handling instructions te downloaden. Voor panelen zit er op ieder pakket een groot vel met uitleg, die we ook uitleggen op de speciale pakketvellen pagina.

De meeste informatie staat verder hieronder, maar er is ook een apart hoofdstuk van het technisch handboek over dit onderwerp, dat je kan downloaden. Voor extra informatie met betrekking tot transport, opslag en montage verwijzen wij naar de ‘Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken’, welke ook hier is te downloaden. Danwel voor sandwichpanelen in de recente en uitgebreide Engelstalige uitgave van PPA-EPAQ.

SAB-profiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet volgen van de gegeven richtlijnen en/of onoordeelkundig gebruik van de producten.

Lossen

De pakketten dienen met geschikte hijsmiddelen te worden gelost. Gebruik hierbij steeds hijsbanden, aangezien touwen en kettingen vrijwel altijd tot beschadigingen leiden. Pakketten tot een lengte van zes meter kunnen met een vorkheftruck worden afgeladen; let wel op het vermijden van schade aan de onderzijde van de profielen. Gebruik bij lengtes boven zes meter een evenaar met voldoende hijsbanden om de last te verdelen. Breng zonodig tijdelijke randbeschermingen aan ter voorkoming van plaatselijke beschadigingen.

Opslag

Pakketten dienen vrij van de grond en onder afschot te worden opgeslagen. Bescherm pakketten panelen en profielen tegen directe zonnestraling, koude, regen en vervuiling, bijvoorbeeld met zeilen en/of beschut opslaan. Vooral bij extreme warmte (> 25 °C) is afdekken belangrijk in verband met het beperken inwerking thermische belasting. Ook bij temperaturen onder 0 °C rekening houden met de juiste opslag. Zorg wel voor voldoende ventilatie om condensvorming te voorkomen. Tussen de platen of elementen opgesloten water kan zeer snel tot corrosie (‘witroest’) leiden, vooral bij verzinkte, niet-gecoate producten (zie meer hierover in de Engelstalige PDF).

LET OP: Bij geperforeerde profielen is het nog belangrijker dat onze producten droog vervoerd en opgeslagen worden. Als er door regen of condensatie water in de perforatie blijft staan, dan treedt er corrosie op. Zeker bij dikker materiaal, is de zinklaag niet toereikend voor voldoende kathodische bescherming. De corrosie is vaak oppervlakkig, makkelijk te reinigen en het proces zal na montage stoppen. Echter geeft dit vaak vragen bij opdrachtgevers. Voor meer informatie lees: Aanbevelingen voor de opslag van geperforeerde rollen of platen EN

Stapel nooit meer dan twee pakketten sandwichpanelen op elkaar om indrukkingen te voorkomen. De levering dient bij aankomst op de bouwplaats of magazijn gecontroleerd te worden op volledigheid en eventuele transportschades. Afwijkingen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, aan SAB-profiel te worden gemeld. Reclamaties op bovenstaande punten worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer de pakketten gesloten zijn.

Uitpakken

Plaats binnendozen, gevelplaten en gevelpanelen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats van montage, en in de juiste pakketvolgorde. Van daaruit kunnen de profielplaten of sandwichpanelen, afhankelijk van lengte en gewicht, één voor één met de kraan of met de hand worden gemonteerd. Bij dakplaten en dakpanelen dienen de pakketten met een kraan zodanig op het dak te worden geplaatst, dat de onderconstructie niet wordt overbelast.

Alle producten dienen vanuit de langszijde uit het pakket te worden getild. De producten dienen zonder schuiven uit het pakket te worden genomen. Ontstaan bij de montage desondanks krassen, dan kan je die bijwerken met daarvoor geschikte bijwerklakken. Omdat dit echter niet in alle gevallen tot een optimaal resultaat leidt, kan je kleine oppervlakkige beschadigingen vaak beter onbehandeld laten of met een transparante lak bijwerken.

De beschermfolie die op diverse producten wordt gebruikt dient binnen vier weken na levering, maar in ieder geval direct na montage, te worden verwijderd.

Bij sandwichelementen mag niet in de groefzijde van het paneel worden gegrepen. De elementen moeten ‘staand’ worden gedragen om blijvende vervormingen te vermijden. Het gebruik van hefmiddelen met vacuümzuignappen wordt aangeraden. Lange dunne panelen zijn extra gevoelig voor ongewenst knikken tijdens handling.

Bewerkingen voor montage

Voor het inkorten en afschuinen van profielplaten dien je een knabbelschaar te gebruiken, terwijl je bij sandwichpanelen een decoupeerzaag of een handcirkelzaag met een geschikt zaagblad hanteert. Je dient er steeds voor te zorgen dat boor- en zaagspanen niet kunnen inbranden in de lak. Boren of zagen bij nat kun je beter vermijden. Ook bij temperaturen rond en onder 0 °C moet je rekening houden met bewerken van de panelen. Dit in verband met risico op kernbreuken (‘foam cracks’).

Let op: gebruik voor de bewerking van producten van SAB-profiel nóóit een haakse slijpmachine, reciprozaag of alleszaag. Sandwichpanelen waarin vóór de montage sparingen worden gemaakt, dienen altijd plaatselijk te worden versterkt. Dit geldt ook als het indien noodzakelijk na montage gedaan wordt.

Hulpmiddelen bij montage

Het gebruik van kranen en hefmiddelen met vacuümzuignappen wordt aangeraden bij de montage van sandwichpanelen, dakplaten en gevelplaten. Er zijn verschillende leveranciers die deze apparatuur verkopen en verhuren, o.a. Viavac vacuum lifting B.V. in Lopik – www.viavac.com