SAB Dakplaten leggen

SAB de eerste

Het handmatig leggen van dakplaten is verleden tijd. Nu kunnen SAB dakplaten mechanisch gemonteerd worden door middel van een VIAVAC vacuümheffer conform de Dumebo DWS richtlijn fysieke belasting. Op deze innovatieve, arbovriendelijke en efficiënte oplossing kunnen er op veilige en verantwoorde wijze dakplaten gelegd worden op hoogte. SAB-profiel levert daarvoor als eerste producent de pakketten dakplaten positief aan op de bouwplaats.

Fysieke belasting te hoog

In 2009 heeft de Arbeidsinspectie (nu inspectie SZW geheten) al gesteld dat de fysieke belasting bij de montage van (warm)dakplaten te hoog is. De grenswaarde om te tillen is maximaal 25 kilo per persoon met een maximum van 50 kilo voor twee personen. Mede door de economische moeilijke omstandigheden en inzet van branchevereniging Dumebo DWS is dit door de inspectie gedoogd en werden er geen boetes uitgedeeld in de afgelopen jaren.

Onderzoek door TNO

TNO heeft in 2010/2011 in samenwerking met de ARBO commissie van Dumebo DWS in de praktijk onderzoek gedaan naar de fysieke belasting bij het verwerken van (warm)dakplaten. Uit het onderzoek zijn gemiddelde piekbelastingen gemeten van ca. 78 kg bij het handmatig heffen en leggen van metalen dakplaten. Dit is dus ver boven de toegestane grens van 25 kg. 

Dumebo DWS richtlijn – mechanisch leggen dakplaten

Door de branchevereniging Dumebo DWS is een richtlijn opgesteld voor een ‘arbovriendelijke’ werkwijze, die onderdeel is van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. Metalen dakplaten van meer dan 50 kg worden niet meer met de hand gelegd, maar moeten mechanisch (in de praktijk betekent dit met een kraan en voor platen geschikt hijsgereedschap, zoals een VIAVAC vacuümheffer) worden verwerkt.

Handhaving door inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

Sedert 1 januari 2011 inspecteert de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) volgens de inspectiemodule Dakwerk 2011 in de gehele bouwsector. Een van de belangrijke aspecten waarop gehandhaafd wordt, is de fysieke belasting. Vanwege het TNO onderzoek is in de eerste maanden van 2011 vooral voorlichtend opgetreden, maar vanaf september 2011 zal de inspectie SZW strikter en strenger gaan optreden en ook boetes gaan uitdelen als de dakplaten niet mechanisch worden gelegd. Deze boete voor de werkgever bedraagt 3.600 euro en kan zonder waarschuwing worden uitgedeeld.

SAB de eerste

SAB-profiel heeft als enige dakplaten producent meegewerkt aan het TNO onderzoek van Dumebo DWS. Verder heeft SAB-profiel samen met VIAVAC een oplossing ontwikkeld om dakplaten mechanisch te heffen en te leggen. SAB-profiel kan als eerste fabrikant van dakplaten de pakketten omgekeerd aanleveren op de bouwplaats, zodat de dakplaten daarna eenvoudig met een VIAVAC vacuümheffer geheven en gelegd kunnen worden. Deze oplossing is uitgebreid getest in de praktijk en functioneert naar tevredenheid van de montagebedrijven. Op YouTube is deze toepassing in de praktijk te zien: introductiefilm nieuwe montagemethode.

Mogelijkheden positief aanleveren pakketten vanaf SAB-profiel:

 • Alle SAB (wam)dakprofiel typen (SAB 70R, 85R, 89R, 100R, 106R+, 110R, 135R, 153R, 158R en 200R)
 • Alle diktes warmdakplaat van 0,70 mm tot en met 1,50 mm
 • Alle materialen / coatingen / bewerkingen (SV, KID, SP, Perfo LS/LB, etc)
 • Alle pakketten met lengtes vanaf 2,5 meter (tot veelal 24 meter)
 • Lengtes binnen pakket mogen max. 0,5 m verschillen i.v.m. veiligheid op de bouw
 • Alle pakketten tot het bekende maximale pakketgewicht
 • Alleen tegen vergoeding per pakket

Voordelen positief aanleveren pakketten door SAB-profiel:

 • Geen beschadigingen dakplaat (is groot risico bij zelf draaien op de bouwplaats)
 • Geen kraantijd en montagetijd verlies (wel bij zelf draaien op de bouwplaats)
 • Geen veiligheidsrisico’s op de bouw (wel bij zelf draaien op de bouwplaats)
 • Weersonafhankelijk
 • Bewezen in de praktijk met verschillende typen en lengtes SAB dakplaten
 • Geen fysieke belasting meer voor de montagemedewerkers i.c.m. mechanisch leggen (nominatie FNV Arbo prijs 2012 -bekijk de film hier)
 • Behoud van de montagemedewerkers om langer door te werken
 • Mogelijkheid om met slechts 2 montagemedewerkers te werken i.c.m. mechanisch leggen
 • Geen vieze schoenafdrukken meer op de dakplaten, die achteraf weg moeten worden geveegd
 • In combinatie met mechanisch leggen geen risico op beschadigingen en krassen  van de coating of zinklaag (wel bij slepen)
 • Mogelijkheid om over te gaan op langere dakplaten (3 of meer vaks in plaats van 2 vaks lengte)
 • Geen boete bij controle door inspectie SZW.

Wil je meer weten over de VIAVAC vacuümheffer (huur danwel koop), kijk dan op de website www.viavac.nl of neem contact op met VIAVAC in Lopik.