Start productie dakpanelen Geldermalsen

Een feestelijk moment vorige maand bij de uitlevering van de eerste order SAB-dakpanelen. Het resultaat van een pittig programma van testen van de dakpanelenlijn in Geldermalsen. Het opstarten van een sandwichpanelenlijn is een proces waarbij alle onderdelen op elkaar afgestemd worden. Wat komt daar allemaal bij kijken? Veiligheid en kwaliteit staan voorop.

Commissioning

Bij de ingebruikname werken we nauw samen met de producent van de lijn. Deze is nog verantwoordelijk voor de ingebruikname en het perfect afstellen van alle onderdelen. De rol van SAB ligt meer bij het controleren of aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt – de commissioning. Daarnaast is het natuurlijk het moment om de lijn goed te leren kennen. Een intensief proces waar een groot aantal medewerkers aan werkt. 

Erik Buijs, als productieleider vanaf het begin betrokken bij de opstart: “We vragen veel van de flexibiliteit van onze medewerkers, want de ene keer moeten ze in Geldermalsen zijn en dan worden ze vervolgens weer naar Nieuwegein gestuurd, want er gebeurt altijd wel iets onverwachts in het testproces waardoor de werkschema’s wijzigen. Maar het geeft ook extra energie om samen een nieuwe lijn op te starten. Er heerst echt een teamspirit. Iedereen gaat ervoor.”

Testprogramma

Op papier is van tevoren een uitvoerig testschema opgesteld. Dit programma wordt samen met de producent uitgevoerd. Eerst testen we de afzonderlijke onderdelen. Als de eerste producten eenmaal de hele lijn kunnen doorlopen, testen we de dunste, de dikste, de kortste en de langste producten op de laagste en de hoogste snelheid. Daarop wordt de lijn ingeregeld. Uiteindelijk moet er nog veel gefinetuned worden, om voor alle producten de hoge kwaliteit te krijgen die we willen leveren. Erik: “Het is een mooi moment als je het eerste staal kunt invoeren. Daarna volgen steeds weer punten in het proces waarop het spannend is hoe de machines presteren.” 

Als het staal van de coils door de profielwalsen is, worden monsterplaten uitgenomen, zodat we kunnen controleren of de profielgeometrie exact de goede maten heeft. Dan gaat het richting het schuimportaal. Daar is het natuurlijk spannend: hoe komt het schuimproces op gang? Bij het schuimportaal gebeurt sowieso veel. Hier wordt ook het papier en het dichtband aangebracht voordat het paneel de dubbelband ingaat. De dubbelband is een lange, meelopende, verwarmde pers waarin het schuim uithardt. Allemaal onderdelen die precieze afstelling vragen.

In de testfase valt de lijn nog onder de verantwoording van de producent. Alleen de toevoer van de van de chemicaliën, de pompen en de samenstelling van het schuim liggen bij SAB. Wij gebruiken onze eigen geoptimaliseerde schuimformulering om de perfecte schuimkwaliteit te krijgen. Daarvoor hebben we verschillende schuim- en procestechnologen in dienst.

Schone overlap

De dakpanelenlijn, die we het eerst in gebruik hebben genomen, is de meest complexe lijn. Deze bevat de onderdelen die de schone overlap produceren. En ook het achterste deel van de productielijn, met de zaag en de stapelaars vraagt de nodige inregeling. Is de snelheid van de zaag goed gesynchroniseerd met de rest van het proces? Komt de zaag goed door het paneel heen? Wordt de precieze plek van de overlap herkend? Zet de stapelaar alles op de goede plek met de juiste snelheid? Ieder onderdeeltje moet op de rest afgestemd zijn.

Kwaliteit

Als dan alles werkt, is het bijschaven tot de kwaliteit zo goed is als we hem hebben willen. Erik: “Ondertussen hebben we de lijn goed leren kennen en worden steeds meer operators opgeleid. We werken met een mix van ervaren medewerkers uit Nieuwegein en nieuw op te leiden mensen.” De ervaring van onze vaste medewerkers, in combinatie met de nieuwste technologie, maakt dat we in Geldermalsen een grote kwaliteitsslag kunnen maken. Bij het ontwerp van de nieuwe lijn is aan alle teams van de bestaande lijn in Nieuwegein gevraagd “Hoe wil je het hebben?” Alle procesoperators, van de profilering, het schuimportaal, de zaaginstallatie tot aan de stapelaar  en alle andere betrokkenen, hebben zo hun input kunnen geven voor de nieuwe lijn. Door iedereen in een vroeg stadium te betrekken, staat er nu een lijn die een hoge kwaliteit levert en waaraan het ook lekker werken is.

Veiligheid

Eén van de grote punten van verbetering heeft niet zozeer met kwaliteit te maken, maar met veiligheid. Alle werkzaamheden zijn uit te voeren zonder het staal aan te raken en de hele lijn wordt met hekken en kooien afgeschermd. Dit hands-free veiligheidsconcept is extra belangrijk tijdens de commissioning omdat je bij testen meer onverwachte situaties aantreft dan in een reguliere productiefase. Voor iedere test hebben we een kleine bijeenkomst, een toolbox-meeting. We spreken dan door: wie gaat waar staan, welke lengtes gaan we maken, op welke snelheid. Die dingen. Bij de eerste testen was er ook een toezichthouder aanwezig, speciaal voor de veiligheid. Zo zijn kleine gewoontes ingesleten zoals: bij iedere test loopt iemand de hele lijn langs, om te zien of alles waar nog geen hekken of lichtschermen staan, is afgezet met linten, zodat niemand erbij kan.

Levering panelen

De productie is ondertussen goed op gang gekomen Op de lijn produceren we dakpanelen en wandpanelen met een trapeziumprofilering. De eerste leveringen hebben we tot op het dak gevolgd, om ook het transport, het lossen en de montage te kunnen beoordelen. De reacties over de nieuwe geometrie en de dichting van de voeg zijn tot nog toe louter positief.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht