Nieuwe Rc-waarden volgens NTA 8800

Voor alle SAB-sandwichpanelen staan er nieuwe Rc-waarden op de website. Lees alles over de achtergrond van NTA 8800 en BENG.

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, aan de BENG-eisen (BENG = Bijna Energie Neutrale Gebouwen) voldoen bij vergunningsaanvragen, in plaats van aan een EPC. Bij deze eisen wordt verwezen naar de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Voor de genoemde gebouwen vervangt deze methode de NEN 1068 m.b.t. de thermische isolatie van gebouwen.  

Wijziging berekeningsmethode en Rc-eisen vanaf 1 januari 2021

Momenteel moet de Rc-waarde berekend worden volgens de NEN 1068, vanaf 1 januari wordt dat de NTA 8800 voor die gebouwen die aan BENG moeten voldoen. In de NTA 8800 is de berekening van de warmteweerstand in lijn gebracht met de Europese normen. De belangrijkste verschillen zijn dat de correctiefactor voor de bouwkwaliteit en kleinere toeslagen voor de U-waarde vervallen. Met de nieuwe NTA 8800 rekenmethodiek komen de resultaten van de Rc-waarden wat hoger uit dan nu het geval is. Daar staat tegenover dat de grenswaarden voor constructies die volgens de NTA worden uitgerekend, ook hoger zijn.

De minimale Rc eisen voor nieuwbouw, gerekend volgens NTA 8800 zijn:
3,7 m²K/W voor vloeren
4,7 m²K/W voor gevels
6,3 m²K/W voor daken.  

Over het algemeen betekent dit, dat voor bouwen volgens BENG, dezelfde paneeldiktes gebruikt kunnen worden als voorheen.
Voor gebouwen met een industriefunctie, schuren of stallen, die niet verwarmd worden voor de aanwezigheid van mensen, geldt dat de Rc-waarde nog steeds volgens de NEN 1068 berekend moet worden.

Een 2-tal voorbeelden
SAB WB 100.1000 in de gevel:
conform de NEN 1068: Rc-waarde 4,50 m²K/W
conform de NTA 8800: Rc-waarde 4,71 m²K/W

SAB D 160.1000 TL in het dak:
conform de NEN 1068: Rc-waarde 6,21 m²K/W
conform de NTA 8800: Rc-waarde 6,35 m²K/W

Alle Rc-waarden zijn te vinden op de betreffende productpagina’s op onze website.  

EPC wordt dus BENG
De BENG-eisen zijn strenger dan de oude EPC-eis, omdat er nu eisen worden gesteld aan:
– de energiebehoefte van het gebouw in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1)
– het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2)
– het aandeel hernieuwbare energie in procenten (BENG 3).

Door BENG 1 wordt een goede en duurzame gebouw-isolatie nog belangrijker om de energiebehoefte te beperken.

BENG heeft als doel het terugdringen van de CO2 uitstoot van nieuwe gebouwen en om toekomstbestendig te bouwen. De nieuwe BENG-eisen vloeien voort uit de Europese Energy Performance of Building Directive (EPBD). In de diverse vakbladen en op internet is hier al veel en uitgebreid over geschreven.

Alle nieuwe Rc-waarden zijn toegevoegd aan de productpagina’s op de website en worden zo spoedig mogelijk verwerkt in het SAB Technisch Handboek en het Leveringsoverzicht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waarden voor alle SAB sandwichpanelen.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht