Marktontwikkelingen 06-2021

Uiteindelijk is het toch nog snel de goede kant opgegaan in Nederland. De lockdown is per 26 juni voorbij en (bijna) alles is weer mogelijk. Ook de economie trekt verder aan en dat lijkt direct tot uiting te komen in de vergunningen cijfers.

We beginnen eerst met de algemene bouwcijfers van Eurocontstruct voor Europa, deze zijn begin juni gepresenteerd.

Euroconstruct

Het herstel van de Europese bouwsector is sneller dan aanvankelijk werd verwacht, waarbij een groot deel van de verliezen van de Corona-pandemie naar verwachting in 2021 zal worden hersteld. Volgens de laatste schattingen zal het bouwvolume in het EUROCONSTRUCT-gebied in 2021 met 3,8% groeien, na een daling van 5,1% in 2020 (zie ook de tabel).In vergelijking met de vorige prognoses was de daling in 2020 minder dan verwacht en zal het niveau van voor de crisis dus uiterlijk in 2022 weer worden bereikt. Tegen de achtergrond van aanzienlijk gunstiger economische omstandigheden in de EG-19 profiteert ook de bouwsector van een algeheel snel economisch herstel.Nederland valt bij Euroconstruct wel uit de toon voor 2021 qua voorspelling. Dit komt mede omdat deze voorspelling is opgesteld door het EIB. In onze update van april gaven zij zelfs nog een voorspelling af van -3,5% voor de bouw. Dit werd toen al (en nog steeds) tegengesproken door andere Nederlandse bronnen zoals Bouwkennis en Buildsight en bij het sentiment in de sector zelf. De Euroconstruct Nederland verwachtingen voor 2022 en 2023 zijn wel positief met + 4,4% en 4,0%.

Vergunningen nieuwbouw

De afgifte van vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen heeft in maart van dit jaar een nieuwe piek bereikt. In die maand is voor een totale bouwsom van 1,9 miljard euro aan bouwvergunningen verleend, zo blijkt uit de statistieken van het CBS. Dat is ruim 100 miljoen meer dan in vorige ‘topmaand’ oktober 2018. Dit komt vooral door de nieuwe BENG-eisen voor woningbouw en utiliteit per 1 januari 2021. Het zijn verleende vergunningen in maart van alle aanvragen die voor 1 januari nog zijn ingediend. Mogelijk dat we het komende jaar nog een nieuwe golf vergunningen kunnen verwachten, vanwege de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die nu beide voor 1 juli volgend jaar op de rol staan.

Het eerste kwartaal 2021 geeft een duidelijke stijging van bijna 7% in de m2 vergunningverlening in de utiliteitsbouw nieuwbouw tot een totaal van 7.633.000 m2 (van 7.170.000 m2 voortschrijdend drie maanden daarvoor). Het belang van de sector bedrijfsruimte is goed af te lezen in de grafiek met de agrarische sector als tweede. Budgetsector is de overheidssector met scholen, ziekenhuizen, etc.

Stikstof update

De Stikstofwet van demissionair minister Schouten is aangenomen, maar de uitvoering en invulling ervan is voor de nieuwe regering. Toch kunnen provincies wel verder met hun stikstofbeleid. Natuurorganisaties komen echter nog steeds in het geweer tegen het stikstofbeleid dat volgens hen te weinig ambitieus is (ook via de rechter). Een grote groep van Bouwend Nederland, LTO, VNO-NCW, MKB Nederland en Natuurorganisaties vragen samen ook om ambitieuzer beleid (kosten 1,7 miljard euro per jaar tot 2030) om voldoende stikstofruimte te behouden voor economische ontwikkeling. De toekomst blijft dus nog ongewis.

Tot slot de utiliteit voorspellingen op een rij

Overzicht met de laatste Utiliteitsbouw (nieuwbouw) voorspellingen in % ten opzichte van jaar ervoor.

 Datum2020202120222023
Buildsight (m2)09-06-21–  9,0 + 4,0+ 5,0 + 1,0 
Bouwkennis (m2)25 -06-21–  7,2+ 1,8 – 1,0 + 4,2
Bouwkennis (€)25 -06-21–  4,7+ 1,4 – 3,2 + 2,4 


Bouwkennis en Buildsight geven iedere 3 maanden een update. BouwKennis houdt in juni de ramingen 2021 en 2022 gelijk aan die van maart, omdat ze enkele ontwikkelingen willen afwachten alvorens nieuwe conclusies te trekken. Mocht de positieve lijn doortrekken in de komende maanden, dan zal de raming komende september vermoedelijk iets positiever zijn.  
Buildsight is wederom positiever voor 2021 en 2022 dan 3 maanden terug. Groeicijfers van +4 en +5% in m2 zijn behoorlijk en compenseren het Corona jaar 2020.
De langere termijn 2023 is bij beide positief, maar wel gevarieerd.  

De sector utiliteit zit in de lift, maar er zijn ook obstakels waaronder stijgende kosten, stikstof, inspraakmogelijkheden en personeel. Een nieuw kabinet kan genoeg plannen maken voor de bouw, maar dat zal voorlopig nog even duren. In september komen de nieuwe verwachtingen en weten we meer.

Bronnen: Bouwkennis, BouwMonitor, Buildsight, CBS, CPB, Cobouw, Euroconstruct en EIB.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht