Zonnepanelen verplicht voor grote nieuwe daken (vanaf 2025)

Nieuwe gebouwen met een dakoppervlak van 250 vierkante meter of meer moeten vanaf 2025 verplicht worden vol gelegd met pv-panelen of zonnecollectoren. De verplichting geldt ook bij ingrijpende renovaties.

Minister Jetten van Klimaat en Energie kondigde deze aanstaande verplichting op 20 mei 2022 aan in zijn ‘Zonnebrief’ van 19 bladzijden aan de Tweede Kamer.

De verplichting is van toepassing op nagenoeg alle nieuwe industrie- en utiliteitsgebouwen, van fabrieken en bedrijfshallen tot en met kantoren, sportaccommodaties, ziekenhuizen en hotels. Alleen gebouwen met daken die kleiner zijn dan 250 m2 en de woningbouw (vrijstaande woningen, geschakelde huizen en appartementengebouwen) vallen voorlopig nog niet onder het voorgestelde regime. Maar ook voor deze gebouwencategorieën staat mogelijk een aanscherping van de regels per 2025 op stapel.

Europese Commissie doet eenzelfde aanbeveling

In dezelfde week van mei kwam de Europese Commissie met eenzelfde aanbeveling in een groot plan van aanpak (zie NOS artikel) voor de EU om snel onafhankelijk te worden van Russisch gas. Alle nieuwe grote gebouwen moeten verplicht per 2025 uitgerust worden met zonnepanelen, schrijft de Commissie in een passage over de rol van zonne-energie in de transitie naar duurzame energie.

Constructies direct op zonne-energie

Het kabinet streeft ernaar om vanaf 2025 nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakoppervlak groter dan 250 m2 een verplichting op te leggen om het volledige dak te gebruiken of laten gebruiken voor de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie (zonnestroom, zonnewarmte, of een combinatie daarvan).
Met de verplichting wordt ook geregeld dat de constructieve eisen aan gebouwen worden aangepast en dat alle utiliteitsgebouwen voorbereid op zonne-energie worden opgeleverd, waarbij voor de constructieve sterkte uitgegaan wordt van volledige benutting van het dak. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat bij gebouwen waar zonne-energie op dak bij oplevering niet mogelijk is, bijvoorbeeld door netcongestie, dit op een later moment wel kan worden gerealiseerd, omdat het dak dan in ieder geval al op de juiste wijze is geconstrueerd.

Bestaande gebouwen

Ook voor bestaande gebouwen gaan er zaken veranderen is het plan, maar dat is complexer. Mede omdat hier sprake is van bestaand eigendom, erkent het kabinet. “Er moet een voldoende zwaarwegend belang zijn om in te grijpen in het eigendomsrecht”, schrijft Jetten. Hij wil het onder allerlei voorwaarden vanaf 2024 makkelijker maken voor gemeenten om zonnepanelen in bestaande bedrijfsgebouwen te verplichten.

Daken geschikter maken

Niet in de laatste plaats wil het kabinet daken die nu niet bruikbaar zijn voor zonnepanelen, hiervoor alsnog daarvoor geschikt laten maken. Daartoe stelt het kabinet een vergoeding in het vooruitzicht voor bijvoorbeeld de meerkosten van aanpassingen aan het dak of de meerkosten van toepassing van speciale, lichtgewicht panelen (zoals die van Solarge). Van alle bestaande gebouwen met grote daken heeft zo’n 60 procent te kampen met ‘draagkrachtproblemen’, aldus het kabinet. Het leeuwendeel daarvan zou tegen relatief beperkte investeringen aanpasbaar zijn. Deze verwachting is onlangs bevestigd door onderzoek van RVO en TKI Urban Energy. Een artikel hierover is te lezen op de Bouwen met Staal website.

Constructieve berekeningen (nog) belangrijker

Met het gratis berekeningsprogramma SAB-Static bereken je voor vlakke daken zelf of de constructie het extra gewicht van zonnepanelen aankan. Voor complexe berekeningen mag je altijd een beroep op ons doen. Neem dan contact op met de afdeling Product Services op 030 6879 790 of via info@sabprofiel.nl. Voor schuine/hellende daken met onze dakpanelen SAB D TL of SAB D SL zijn PV-panelen nooit een probleem. Hiervoor zijn standaard tabellen beschikbaar.

Afbouw salderingregeling aangepast

In de zonnebrief geeft minister Jetten ook duidelijkheid over het afbouwpad van de salderingsregeling. Dit is van belang voor alle mensen die nu al PV panelen op het dak van een eigen woning of bedrijfsgebouw hebben en gebruik maken van de regeling. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met twee jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat in de jaren 2023 en 2024 nog volledig 100% kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd. Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht