Trots op het ontvangen CO2 bewust certificaat niveau 3!

Ontzettend trots zijn we op het certificaat van de CO2-prestatieladder die we deze week hebben ontvangen. Met de certificering dragen wij als SAB-profiel bij aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. De CO2-prestatieladder is het instrument om te meten hoeveel CO2 bedrijven uitstoten. Bij SAB-profiel werken we er hard aan om onze CO2 uitstoot te verlagen en onze ambitie is om CO2-neutraal te zijn.
 
Om deze ambities ook echt om te zetten in aantoonbare en meetbare acties heeft SAB de CO2 prestatie ladder gebruikt als leidraad om een CO2 managementsysteem op te zetten. Daarbij hebben we inzicht verkregen in de uitstoot van CO2 van onze eigen installaties, maar ook in de CO2 opwekking van indirecte bronnen zoals de energiecentrales waarin onze energie wordt opgewekt. We hebben dit inzicht gekoppeld aan meetbare doelstellingen om stapsgewijs de CO2 uitstoot te verlagen. Zo zal de nieuwe panelenfabriek in Geldermalsen in 2024 al CO2 neutraal zijn. Meer informatie over onze CO2 besparingen, klik hier.
 
Om te toetsen of we onze ambities ook werkelijk waarmaken, worden we jaarlijks geaudit aan de hand van de CO2 prestatieladder. De eerste audit van de certificerende onafhankelijke instantie Normec was dit jaar. Wij zijn er trots op dat we onze inspanningen zien beloond in het verkrijgen van het CO2 bewust certificaat niveau 3.


Gerelateerd aan dit nieuwsbericht