Thermische isolatie gevels en daken

Vanaf 1 januari 2015 wijzigt het bouwbesluit voor de thermische isolatie gevels en daken.
Zo gelden per 1 januari 2015 de volgende minimale Rc-waarden voor utiliteitsgebouwen: 

Vloeren    Rc  > 3,5 m2K/W (niet gewijzigd)
Gevels      Rc  > 4,5 m2K/W
Daken       Rc  > 6,0 m2K/W 

Sinds 1 juli is ook het Energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen wettelijk verplicht. Bij oplevering van een nieuw utiliteitsgebouw dient door een gekwalificeerd persoon, werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf, gecontroleerd te worden of het pand is gebouwd conform de energieprestatieberekening. Als dat het geval is, kan op basis van de energieprestatiecoëfficiënt een Energielabel Nieuwbouw verstrekt worden. Zowel voor het bouwbesluit als voor het energielabel is een juiste bepaling van de Rc waarde dus zeer belangrijk.Controleer daarom bij aankoop van sandwichpanelen altijd of de U-waarde bepaald is volgens de EN 14509:2013 en deze vervolgens via de volgende formule uit de NEN 1068:2002 omgerekend is naar de juiste Rc waarde: 

Gevels  Rc = 1/U – 0,17
Daken   Rc = 1/U – 0,14 

In augustus 2014 is namelijk de nieuwe revisie van de EN 14509:2013 officieel gepubliceerd in de Europese Staatscourant. Deze norm schrijft voor hoe de Isolatiewaarde berekend moet worden en wat de negatieve invloed van de verschillende soorten voegen is. Een zichtbaar geschroefd paneel kan nooit dezelfde Rc waarde hebben als een blind geschroefd paneel. Het toepassen van deze norm is voor alle leveranciers verplicht vanwege de Europese Construction Product Regulations (CPR). Op basis van deze norm heeft SAB de isolatiewaarde van haar sandwichpanelen opnieuw bepaald en nieuwe productcertificaten samengesteld. Deze productcertificaten zijn te downloaden via onze website.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht