SAB-Static: versie 2.65 beschikbaar

Sinds enkele jaren kunt u via de website van SAB-profiel het rekenprogramma SAB-Static downloaden. Met een gebruikersaantal van rond de 2000 is het programma een succesvol medium waarmee men (ook buiten kantoortijd) de juiste profielkeuze kan bepalen. De nieuwste versie 2.65 is volledig geactualiseerd met de meest recente wijzigingen in voorschriften en bevat alle SAB-profielen die op dit moment leverbaar zijn. Ook is input van gebruikers gebruikt om het programma te verbeteren.

SAB-Static stelt u in staat om zelf berekeningen te maken voor warmdakprofielen, binnendozen en gevelprofielen.Naast het rekenen conform de Nederlandse NEN-EN 1990 CC1, CC2 en CC3 is het tevens mogelijk om te rekenen met de veiligheidsfactoren volgens Duitse, Engelse, Italiaanse en Belgische normen.
De belangrijkste zaken die aangepast zijn in de nieuwste versie 2.65 zijn:

  • Het uitbreiden van de module windbelastingen
  • Het opnemen van de binnendoos SAB B140/600 in de databank
  • Het toevoegen van de Belgische veiligheidsfactoren conform de NBN-EN 1990

Het programma geeft u nu via de aparte module “windbelasting” inzicht in hoe men windbelastingen hoort te berekenen, waar de hoogste belastingen voorkomen en over welk oppervlak van het dak c.q. gevel die belastingen moeten worden gerekend. NEN-EN 1991-1-4 is in deze module geheel verwerkt.

Deze windbelastingsmodule is alleen toepasbaar voor projecten binnen Nederland en de gegenereerde waarden worden automatisch overgenomen in het hoofdscherm.

Om de module voor gebruikers overzichtelijk te houden is gekozen om de mogelijkheid voor het rekenen aan een open gebouw te laten vervallen. Indien u toch behoefte heeft om aan een open gebouw te rekenen en indien u zelf de daarbij behorende windlasten kunt bepalen, dan kunt u die handmatig invoeren in het hoofdscherm.

Vanuit de steeds verdergaande eisen aan isolatiewaarden heeft SAB-profiel de binnendoos SAB B140/600 ontwikkeld. Deze stelt u in staat om met de juiste isolatie (Isover Cladipan 31) een Rc te behalen van 4,50 m2K/W.

Op de Belgische markt bestond al langer de behoefte om met SAB-Static te kunnen rekenen conform de Belgische veiligheidsfactoren. Die mogelijkheid is nu toegevoegd en tevens is de vermelding daarvan op de afdruk terug te vinden.
Het programma is voor de meest voorkomende situaties een prima middel om snel een berekening te maken, een dossier met uitgangspunten op te stellen of om een calculatie op te baseren.

U kunt hier het programma downloaden


Voor uitzonderlijke belastingsituaties waarbij u extra hulp nodig heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Product Services van SAB-profiel.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht