Brandwerende PIR-panelen

SAB-sandwichpanelen zijn brandveilig door gebruik van de nieuwste PIR technologie. Qua brandclassificatie vallen de SAB panelen in klasse B-s2,d0. Wil je een nog betere bescherming, kies dan voor de brandwerende gevelpanelen EW30, EI30 of EI15.

Voor de EW30 en EI30 serie sandwichpanelen geldt een brandwerendheid van 30 minuten. Voor gebouwen die meer dan 1 meter uit elkaar staat, wordt dan een WBDBO van 60 minuten gehaald. Dit geldt voor de blinde panelen SAB WB100, WB120 en WB140, de zichtbaar geschroefde panelen W120 en W150 en voor de dakpanelen TL vanaf D90 en dikker. Voor hogere brandwerendheid leveren we ook onbrandbare steenwolpanelen met brandklasse A2-s1,d0 zie daarvoor sandwichpanelen steenwol. 


SAB WB 100-120-140 EW30 Nieuw

Om een brandwerendheid van 30 minuten en een WBDBO van 60 minuten te halen kun je volstaan met een sandwichpaneel SAB WB EW 30. De panelen hebben verder dezelfde liniëringsmogelijkheden, eigenschappen en belastingtabellen als de standaard SAB WB serie. Het gaat hierbij om zowel horizontale en verticale montage van de panelen met een naadverbinding geschroefd h.o.h. 333 mm.


SAB W 120-150 EI30 Nieuw

Om een brandwerendheid van 30 minuten van binnen naar buiten (en dus ook van buiten naar binnen) te halen kun je gebruik maken van een sandwichpaneel SAB W 120 of 150. Dit geldt dan ook voor toepassing als binnenwand.


SAB W 95-135 TL EI15

Om een brandwerendheid van 15 minuten van binnen naar buiten te halen gebruik je een sandwichpaneel SAB W 95.1000 TL EI15 of SAB W 135.1000 TL EI15.


SAB D 90-110-130-160 TL EW30 Nieuw

Naast de EW30 geclassificeerde wandpanelen, biedt SAB nu nog meer sandwichpanelen aan met een garantie op 30 minuten brandwerendheid (EW30). Deze panelen hebben een Trapezium (TL) liniëring en zijn uitvoerig ontwikkeld en getest op brandeigenschappen.