Marktontwikkelingen 06-2023

De markt begint te kantelen. In de Nederlandse media komen al diverse berichten naar buiten waar blijkt dat de woningbouw markt minder positief is. De utiliteitsmarkt blijkt uit deze berichten nog stabiel te zijn. Dit beeld komt ook van Euroconstruct en de BNA.

EUROCONSTRUCT

Voor Europa en verschillende landen zijn onlangs de halfjaarlijkse Euroconstruct prognoses verschenen. De nieuwe prognose voor de Europese bouwsector is naar beneden bijgesteld. De eerdere aanname van stagnatie in 2023 is verschoven naar een verwachte volumedaling. De factoren die de geleidelijke groeivertraging verklaren, hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld en versterkt. Factoren zoals een zwakker momentum van de wereldeconomie, inflatie, monetair beleid en de daaruit voortvloeiende stijging van de rentetarieven in diverse landen.

De laatste prognose voorspelt nu een daling van 1,1% dit jaar voor heel Europa en een verdere krimp van 0,7% in 2024. Deze uitdagende vooruitzichten voor de bouwsector benadrukt dat de herstelverwachtingen zijn uitgesteld tot 2025.

In Nederland een daling van 1.9% in 2023 en zelfs -2.1% verwacht voor 2024. België is ook voor 2023 negatief met -0.3%, maar is voor 2024 de verwachting positief met een groei van 3.0%. Hieronder staan de details per land.

De vertraging van de economische groei zal de komende jaren ook op de utiliteitsbouw betrekking hebben. De productie van de totale utiliteitsbouw in Europa bedroeg in 2022 609 miljard € (tegen prijzen van 2022), een stijging van 2,2% ten opzichte van het niveau van 2021. In 2022 was de totale utiliteitsbouw goed voor 29,2% van de totale bouwproductie binnen het Euroconstruct-netwerk. De groeiprognoses voor zijn nog wel hetzelfde gebleven. Voor dit jaar wordt een lichte groei van 0,7% verwacht. De groei trekt licht aan en komt uit op 1,1% in 2024 en 1,7% in 2025. Als we de specifieke Nederland cijfers hebben, zullen we dit hier aanvullen.

Architecten Nederland

Ook uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2023 onder architecten blijkt de vertraging van de bouwmarkt. Het aantal bureaus dat onvoldoende opdrachten binnenhaalt, is het afgelopen jaar fors namelijk toegenomen. In het voorjaar van 2022 zag 13% van de ondervraagde bureaus zich geconfronteerd met een tekort aan opdrachten. In het najaar van 2022 was dit percentage gestegen naar 27%. Inmiddels geeft 54% van de bureaus aan te kampen met te weinig opdrachten.

Vooral de toenemende rente en de gestegen bouwkosten zijn hier de oorzaak van. Maar ook de stikstofkwestie en het gebrek aan bouwlocaties speelt een grote rol. Trage procedures en besluitvorming binnen gemeenten zorgen voor meer terughoudendheid bij opdrachtgevers en vastgoedbeleggers.

Tot slot de utiliteit voorspellingen op een rij voor NL

Dit is het overzicht van Buildsight en Bouwkennis Utiliteitsbouw (nieuwbouw) van maart tov het jaar ervoor, de cijfers van juni 2023 zijn nog niet bekend.

Verder in de tabel de Euroconstruct Nederland juni verwachtingen voor de gehele bouwsector (bouw en Infra) als vergelijk.

 Datum20212022202320242025
Buildsight (m2)19-03-23+6,0+6,0-1,0-1,0  -2.0
Bouwkennis (m2)30-03-23+11,0+3,4-2,5-5.0-7.3
Euroconstruct Bouw (€)09-06-23+2,4+3,3-1.9-2.1+1.2


Buildsight en Bouwkennis geven beide negatieve verwachtingen af in m2 BVO voor de jaren 2023, 2024 en 2025. De utiliteitssector heeft dus duidelijk een omslag bereikt volgens de NL bronnen en daalt de komende jaren in productie, al is er een groot verschil tussen de 2 bronnen. Ben je benieuwd wat de juni cijfers gaan worden? Binnenkort worden deze cijfers op de SAB website gepubliceerd.

Bronnen:  BNA, Bouwkennis, BouwMonitor, Buildsight, CBS, CPB, Cobouw, EIB en EUROCONSTRUCT.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht