Marktontwikkelingen 04-2021

Met de nog voortdurende Covid-19 pandemie en kabinetsformatie zijn we voorlopig nog niet toe aan ‘nieuwe’ bouwplannen. We zijn zelfs nog niet uit de derde ‘Corona-golf’, de vaccinaties blijven achter en de voortdurende stikstof en PFAS onzekerheid bieden een weinig positief beeld op de korte termijn.

Stikstof update

De Wet Stikstofreductie en natuurverbetering is begin maart toch nog aangenomen door de Eerste Kamer met drie belangrijke pijlers: investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Tevens komt er geld beschikbaar voor boeren die vrijwillig willen stoppen. Daarnaast komt er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening gemakkelijker.
Toch blijft het voor een volgend kabinet een lastig dossier. Zo blijft het zoeken naar oplossingen voor verleende vergunningen op basis van het oude stikstofbeleid. Twijfels blijven er ook over de diverse instrumenten en de bereken software. Het gevolg zal zijn dat juridische procedures gestart blijven worden om zaken aan te vechten met mogelijk ook vertragingen en afstel van bouwprojecten.

Orderportefeuille utiliteitsbouw

Gelukkig blijven de orderportefeuilles voor de bouwnijverheid nog steeds op peil. In de laatste conjunctuur meting van het EIB (uitgave 12 april) ging de orderportefeuille van de utiliteitsbouw met 0,2 maand omhoog naar 9,6 maanden werk (zie de rode lijn in de grafiek hieronder).

Vergunningen utiliteitsbouw nieuwbouw

Het vierde kwartaal 2020 geeft een kleine daling van bijna 2% in de m2 vergunningverlening in de utiliteitsbouw nieuwbouw tot een totaal van 7.170.000 m2. Het belang van de sector bedrijfsruimte is goed af te lezen in de grafiek met de agrarische sector als 2e. Budgetsector is de overheidssector met scholen, ziekenhuizen, etc.

Tot slot de voorspellingen op een rij

Overzicht met de laatste Utiliteitsbouw (nieuwbouw) voorspellingen in % ten opzichte van jaar ervoor.

 Datum202020212022
EIB (€)29-01-21–   4,0–  3,5+ 3,5
Buildsight (m2)10-03-21– 10,0 + 1,0+ 2,0 
Bouwkennis (m2)24-03-21–   7,2+ 1,8 – 1,0 
Bouwkennis (€)24-03-21–   4,7+ 1,4 – 3,2 

Bouwkennis en Buildsight geven iedere 3 maanden een update. Beide bedrijven zien 2021 en 2022 nu positiever in dan 3 maanden geleden en zijn voor 2021 in lijn met elkaar. De langere termijn 2022 is meer gevarieerd.  
Voorlopig zal Covid-19 Nederland en de bouw blijven beïnvloeden en een nieuw kabinet laat voorlopig op zich wachten. Snel op weg naar (definitieve) oplossingen in bouw voor stikstof, PFAS, fijnstof, asbestrenovatie, etc. lijkt er dus nog niet in te zitten.

Bronnen: Bouwkennis, BouwMonitor, Buildsight, CBS, CPB, Cobouw en EIB.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht