In vier jaar tijd bijna 90% minder CO2-uitstoot

In 2023 hebben we bij SAB 88% minder CO2 uitstoot gehad in vergelijking met het referentiejaar 2019 (100%).  

Ruim de helft van die uitstoot wordt namelijk veroorzaakt door het aardgasverbruik. En doordat de ketel in 2023 op een lager pitje stond, was de emissie lager dan verwacht. Daarmee hebben we in maar vier jaar tijd nagenoeg onze gehele CO2-uitstoot ongedaan gemaakt. 

Met nieuwe verduurzamingsplannen voor de komende jaren hebben we alle vertrouwen in dat we de ambitie CO2 neutraal in de komende jaren gaan realiseren. Het is ook een impuls om op de CO2-prestatieladder de vijfde trede te bereiken, waar we nu nog op trede drie staan. Wordt vervolgd! 


Gerelateerd aan dit nieuwsbericht