Geslaagde verlenging ISO en BES certificaten

SAB-profiel hecht veel waarde aan kwaliteit, milieu en de duurzame herkomst van materialen. SAB beschikt dan ook al jaren over de certificeringen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), BES 6001 (verantwoorde herkomst).

Dit betekent, dat naast onze eigen controles, onze locaties, producten en processen regelmatig worden geaudit door onafhankelijke externe partijen (zoals TÜV Nederland) om deze certificaten te mogen blijven voeren. In de afgelopen maanden van 2021 hebben we voor alle drie certificaten controles gehad met verlenging tot 2024 als goed resultaat.

Onderstaand de relevante certificeringen van SAB die we in 2021 positief hebben verlengd.

ISO 9001

De ISO 9001 norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo voorziet de internationaal erkende norm dat afspraken met klanten volgens de gestelde specificaties nageleefd worden en dat aan wettelijke vereisten wordt voldaan. Dat wij beschikken over een ISO 9001 certificaat, wil zeggen dat wij effectief en naar tevredenheid aan de vereisten van deze standaard voldoen en extern gecontroleerd door TÜV Nederland.

Download het SAB ISO 9001 certificaat.

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagementsysteem (of in het Engels EMS – Environmental Management System). Evenals de ISO 9001 is deze norm ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Op basis van het milieuzorgsysteem dat voortvloeit uit ISO 14001, kunnen milieurisico’s worden beheerst en gereduceerd. De milieu risico analyse is één van de belangrijkste onderdelen van deze standaard. Zodat we zo milieuvriendelijk mogelijk produceren.

Onze beide Nederlandse locaties IJsselstein (profielen/binnendozen) en Geldermalsen (sandwichpanelen) zijn ISO 14001 gecertificeerd, hetgeen betekent dat wij werken volgens een milieuplan, de milieurisico’s rondom onze producten en processen beheersen en dat wij aan de wettelijke vereisten voldoen.  

Download het SAB ISO 14001 certificaat.

BES 6001

BES 6001 is een door BRE (Building Research Establishment) in Engeland ontwikkelde certificeringsmethodiek speciaal gericht op de onderbouwde herkomst van materialen (responsible sourcing). Voor producenten van bouwproducten is dit de gangbare norm die de duurzaamheid beoordeelt. Het gaat dan om de eigen bedrijfsprocessen zoals inkoop en productie, maar ook om de duurzaamheid van de keten. Een beetje te vergelijken met het meer bekende FSC voor hout.

De BES 6001 norm (en ook ISO 14001) biedt ook onderbouwing voor duurzaamheidsberekeningen van gebouwen, zoals BREEAM. Steeds meer opdrachtgevers en bedrijven kiezen bij een nieuwbouwproject voor een duurzaam gebouw, bijvoorbeeld met een BREEAM certificaat. Het is daarom belangrijk aan te tonen dat bouwproducten duurzaam zijn, die in het gebouw gebruikt worden. BES 6001 helpt bij het behalen van BREEAM punten.

SAB is voor de komende 3 jaar (2021 – 2024) weer gecertificeerd volgens BES 6001, nu ook met onze nieuwe locatie in Geldermalsen inbegrepen!Download het SAB BES 6001 certificaat.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht

SAB-profiel bv

Je vindt op deze website alle informatie over onze duurzame, innovatieve SAB producten en diensten op het gebied van metalen dak- en gevelsystemen, PIR sandwichpanelen, profielplaten, binnendozen en zetwerk. Alles op maat gemaakt voor ieder bouwproject. Met onze stalen producten worden zo mooie, duurzame, moderne en hoogwaardige industriële gebouwen, sportcomplexen, kantoren en woningen gebouwd. Voor de beste metalen dak- en gevelsystemen en andere oplossingen in staal ben je bij SAB-profiel dus aan het juiste adres! SAB levert niet aan particulieren.

Locatie IJsselstein

Produktieweg 2
3401 MG IJsselstein
Postbus 97
3400 AB IJsselstein
+31 (0)30 6879 700
info@sabprofiel.nl

Locatie Geldermalsen

Plettenburglaan 16
4191 PG Geldermalsen

Volg SAB-profiel op