SAB-Diamond 40/440

Eigenschappen

Staal  
mm kg/m2
0,75 8,36
0,88 9,81
  • Maximum lengte 6,5 meter
  • Er is geen belastingtabel voor de punt- en speciale profielen
  • SAB adviseert een maximale overspanning van 1,50 meter voor staal 
  • De hoeken van een gebouw verdienen uw speciale aandacht. Hier dienen de overspanningen te worden aangepast (afstand verminderen) en van meer schroeven te worden voorzien vanwege de hogere windbelasting
  • Voor een optimale bevestiging van de verschillende puntprofielen kunt u gebruik van bijgaande te downloaden montagerichtlijn (pdf 80 kB)
  • Diamond®  is een geregistreerde merknaam van SAB-profiel bv. Tevens heeft SAB-profiel bv geregistreerd modelrecht voor het SAB-Diamond profiel.