Afroep orders

Afroepprocedure

Om u de beste service te kunnen verlenen met betrekking tot het tijdig produceren en het verladen van order(s) produceert SAB-profiel enkel op basis van afroep.

Productie op basis van afroepen

Zodra een afhaalbevestiging bij ons binnen is, wordt een order vrijgegeven voor productie en ingepland. Hierdoor kun je ervan uitgaan dat je order op tijd klaarligt. Omdat wij alleen datgene produceren, wat ook daadwerkelijk wordt opgehaald, zijn we beter in staat om bestaande orders te bespoedigen en/of nieuwe orders sneller te produceren. Franco transporten kun je afroepen met het afroepformulier (zie op de pagina Franco Levering). Om af fabriek orders te kunnen vrijgeven voor productie heeft onze planning onderstaande informatie nodig.

- Gewenste laaddatum
- SAB ordernummers
- Contactgegevens van de vervoerder
- Eventueel gewenste laadvolgorde

Eén afdeling als aanspreekpunt 

Om alles optimaal te laten verlopen, kunnen we niet zonder ieders medewerking. Hierbij moet je denken aan het tijdig afroepen van de te laden orders (uiterlijk op de 4werkdag voordat geladen moet worden). Indien je een specifieke indeling op de trailer wenst, horen wij dit graag tijdig (profielen 1 week voor de laaddatum, panelen 2 weken), zodat wij hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden. Zo kunnen je producten effectief en in korte tijd geproduceerd en geladen worden.

Laden op basis van tijdsafspraken 

Om de wachttijden bij SAB-profiel te minimaliseren, verzoeken we iedere vervoerder een tijdsafspraak te maken. Na het maken van deze afspraak wordt er laadcapaciteit gereserveerd. Hierdoor hoef je meestal niet (lang) op andere vervoerders of op laadpersoneel te wachten. SAB-profiel streeft ernaar vrachtwagens binnen 2 uur te laden. Als voor een lading meer dan 2 uur laadtijd benodigd is, dan zal de laadplanner contact opnemen met de vervoerder. Om onze laadafspraken zo goed mogelijk na te komen, hebben vervoerders die zich vóór aanvang van het tijdsvenster aangemeld hebben bij de balie voorrang op vervoerders die niet op tijd aangemeld zijn.