Marktontwikkelingen 10-2018

Het positieve economische klimaat in Nederland houdt aan. De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019 volgens de laatste prognoses van het CPB. Er zijn wel toenemende onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt voor handelsconflicten die kunnen ontstaan, het onzekere Italiaanse begrotingsbeleid en de mogelijke Brexit

De woningbouw lijkt aan een productieplafond te zitten. Hierdoor worden in 2018 slechts zo’n 67.000 nieuwe woningen verwacht met een stijging tot 72.000 in 2020. Hierdoor blijft de productie echter nog onder de gewenste 75.000 te bouwen woningen per jaar vermeld in de ‘Nationale Woonagenda’ van de overheid.

Utiliteit
In 2018 zal naar verwachting de utiliteitsproductie uitkomen op ruim 3,7 miljard € (zie ook tabel hieronder van Bouwkennis). De groei in de jaren erna komt van de marktsector, gedragen door de bouw van bedrijfshallen en distributiecentra. In % echter wel duidelijk lager dan de 2017 en 2018. Nieuwbouw vindt vooral plaats in het kader van veranderde gebruikerswensen en niet zo zeer vanwege capaciteitsuitbreiding.

De markt voor renovatie- en onderhoud van utiliteitsgebouwen bedroeg in 2017 ca. 10,6 miljard €. In de komende jaren zal het groeitempo uitkomen op het niveau van het langjarig gemiddelde van ca. 2,5%. Alleen voor de agrarische sector worden hogere % afgegeven vanwege de asbestsanering. Medio oktober heeft de 2e kamer officieel het asbestverbod in wet aangenomen (met wat extra moties/amendementen), maar met uitstel van een jaar. Doel is nu alle asbest in daken per 31-12-2024 verwijderd te hebben.

  Utiliteitsprognose 2018-2020
Bronnen: Bouwkennis, CBS, CPB, EIB en Euroconstruct.