SAB-Pyramid 50/882 (504-378)

Eigenschappen

Staal  
mm kg/m2
0,75 8,33
0,88 9,78
  • Let op: Dit profiel bestaat uit twee delen. Vanwege het slitten van basismateriaal moet iedere bestelling bestaan uit gelijke aantallen en lengten van de twee profielen
  • Maximum lengte 7,5 meter
  • Er is geen belastingtabel voor de punt- en speciale profielen
  • SAB adviseert een maximale overspanning van 1,50 meter voor staal 
  • De hoeken van een gebouw verdienen uw speciale aandacht. Hier dienen de overspanningen te worden aangepast (afstand verminderen) en van meer schroeven te worden voorzien vanwege de hogere windbelasting
  • Voor een optimale bevestiging van de verschillende puntprofielen kunt u gebruik van bijgaande te downloaden montagerichtlijn (pdf 80 kB).