SAB-PZ 40/300 Micro

Eigenschappen

Staal  
mm kg/m2
0,88 9,59
  • in 0,88 mm in Colorcoat Prisma en Colorcoat PE25 beperkt kleurassortiment beschikbaar
  • Minimale lengte 800 mm
  • Aanbevolen maximum lengte 7 meter
  • Er is geen belastingtabel voor de plankprofielen
  • SAB adviseert voor een zo vlak mogelijke gevel een maximale overspanning van 1,50 meter voor de SAB-PO 23/250 (Micro) en 2,00 meter voor de SAB-PZ 40/300 (Micro). Deze overspanningen zijn geldig in alle windgebieden, onbebouwd en tot een gebouwhoogte van 15 meter
  • De hoeken van een gebouw verdienen uw speciale aandacht. Hier dienen de overspanningen te worden aangepast (afstand verminderen) en van meer schroeven te worden voorzien vanwege de hogere windbelasting
  • Voor een optimale bevestiging van de verschillende plankprofielen kunt u gebruik van bijgaande te downloaden montagerichtlijn (pdf 43 kB).