Confidex & garanties

Garanties op Colorcoat® producten

Het is niet meer noodzakelijk iedere garantie bij ons aan te vragen voor gebouwen (in een C2/C3 omgeving). Voor Colorcoat SDP 50 (25 jaar dak of gevel), SDP 35 (15 jaar dak of gevel), Colorcoat PVDF (12 jaar voor gevel) en Colorcoat Polyester (10 jaar gevel) kan je via deze downloadpagina een standaard Colorcoat product prestatie garantie downloaden van Tata Steel. Er is een aparte voor producten uit IJmuiden en uit Maubege. Voor SDP 50 is er zelfs een aanvullende garantie bepaling voor de toepassing van PV panelen.

Voor toepassingen met Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra® kun je direct een Tata Steel Confidex® garantie aanvragen. Dit is alleen mogelijk via het online aanvraagformulier van Tata Steel.

Alle Confidex voorwaarden (beperkingen en uitsluitingen) zijn hier na te lezen. Geperforeerd materiaal is uitgesloten van Confidex Garantie. Men kan dan (vooraf) een Statement of Performance aanvragen, zie Word document.

LET OP: om de aanvraag in te dienen heb je een 10 cijferig Tata Steel rolnummer nodig. Deze vind je als kopende klant op de bijbehorende factuur van SAB. Na factuurdatum heb je 6 maanden de tijd om Confidex aan te vragen.

De voordelen van Confidex garanties zijn als volgt:

  • Voor Colorcoat HPS200 Ultra en voor Colorcoat Prisma gelden respectievelijk een Tata Steel Confidex garantietermijn van maximaal 40 en maximaal 30 jaar, ook voor snijkanten en zonder jaarlijkse inspectie en onderhoudsverplichting
  • Gebaseerd op eenvoudige diagrammen, zonder uitzonderingen vanwege de ligging en oriëntatie van het gebouw
  • Geldt voor alle dakhellingen >1° bij de Colorcoat Prisma en HPS200 Ultra
  • Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar gegeven, anders dan de meeste andere garanties op de markt
  • Heeft een snel en eenvoudig in te vullen registratieformulier
  • Is volledig overdraagbaar wanneer het gebouw van eigenaar verandert
  • Dringt het risico terug binnen elk onderdeel van het distributiekanaal
  • Tata Steel verstuurd de garantie rechtstreeks aan de eigenaar van het gebouw
  • In tegenstelling tot het verleden krijgen alle andere bedrijven op het formulier geen kopie meer toegestuurd.