CO2-prestatieladder update 12-2022

Na de kick off eerder dit jaar is het tijd voor onze eerste update van de resultaten op de CO2-prestatieladder voor SAB.

Zoals we eerder al geschreven hebben in het artikel over de kick-off zijn we binnen SAB steeds bewuster bezig met onze milieudoelstellingen. Dit doen we, omdat ook wij als bedrijf de verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen en de bijbehorende energie-transitie. Concreet houdt dit in dat we onder andere minder materiaal en minder energie willen en moeten verbruiken. De oorlog in Oekraïne heeft daar nog een extra impuls aan gegeven: we willen de oorlog niet financieren door gas, olie of andere grondstoffen van Rusland te kopen. Ten opzichte van het laatste jaar voor Corona (2019) willen we onze CO2 uitstoot met meer dan 90% naar beneden brengen.

Hieronder de CO2-footprint en voortgang van SAB over 2022, voor meer details download ons communicatiebericht in pdf formaat.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht