T +31 (0) 30 68 79 700 Produktieweg 2, 3401 MG IJSSELSTEIN

Marktontwikkelingen 05/18

De conjuncturele ontwikkeling lijkt de eerste tekenen van een vertraging te vertonen. Zo is het producentenvertrouwen al 2 maanden aan het afnemen en is het consumentenvertrouwen al een jaar niet meer gegroeid. Toch is de conjunctuur voorlopig zeker nog steeds positief. Uit onderzoek blijkt wel dat in de bouw zo’n 50% van de aannemers wel last houden van tekort aan materiaal en/of materieel in de voortgang van onderhanden werk.

Na twee maanden waarin de waarde voor de vergunningverlening voor nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen niet steeg, groeide deze volgens voorlopige cijfers van het CBS met ruim 100 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.

Utiliteit

In de utiliteitsbouw kromp de nieuwbouwvergunningverlening. Dit was de grootste krimp in meer dan 4 jaar tijd. Het niveau van de vergunningverlening kwam hierdoor uit op het niveau van september 2017.

De nieuwbouwproductie van bedrijfsgebouwen gaat zeker nog goed. Vooral de sector hallen en loodsen blijft uitzonderlijk positief en de groei blijft gehandhaafd door de nieuwbouw van vele distributiecentra. Vastgoedbedrijven bouwen zelfs zonder dat er al een huurder gevonden is, wat enige jaren geleden zeker niet werd gedaan.

De toekomst van de veehouderij in Nederland is onduidelijk. Inkrimpen lijkt de noodzaak om aan de duurzaamheidseisen en het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. De vooruitzichten voor de nieuwbouw van schuren en stallen blijven hierdoor negatief en onzeker.

Zie de tabel hieronder voor de details.

Tabel met marktontwikkelingen mei 2018Conclusie:

De belangrijkste utiliteitsectoren ‘bedrijfshal met kantoor’ en ‘hallen en loodsen’ voor de metaalbouw laten qua nieuwbouw een iets positiever beeld zien voor 2018 ten opzichte van 3 maanden geleden. De agrarische nieuwbouw sector is op gelijk niveau gebleven, waardoor de totale utiliteitsbouw nu +11% is voor 2018 een plus van 3% tov 3 maanden geleden. 2019 is van 2% naar 5% gegaan.

Bronnen: Buildsight, CBS, EIB.

Voor al uw vragen

+31 (0) 30 68 79 700
of klik hier om contact met ons op te nemen