T +31 (0) 30 68 79 700 Produktieweg 2, 3401 MG IJSSELSTEIN

BES-6001 classificatie “very good” voor SAB-profiel en uw BREEAM score

Steeds meer bedrijven kiezen voor een duurzaam gebouw, bijvoorbeeld met een BREEAM certificaat. Het is daarom belangrijk aan te tonen dat bouwproducten duurzaam zijn. SAB-profiel heeft hiertoe weer een grote stap gezet: vanaf deze maand is de herkomst van onze producten onderbouwd middels de certificeringsmethodiek BES-6001:2008. SAB-profiel behaalde de score “very good”. Binnen een BREEAM traject geeft dit het maximale aantal punten in de MAT 5 categorie ‘onderbouwde herkomst van materialen’.

BES-6001 is een door BRE Engeland ontwikkelde certificeringsmethodiek speciaal gericht op de onderbouwde herkomst van materialen (responsible sourcing). Voor producenten van bouwproducten is dit de gangbare norm die de duurzaamheid beoordeelt. Het gaat dan om de eigen bedrijfsprocessen zoals inkoop en productie, maar ook om de duurzaamheid van de keten. Een beetje te vergelijken met het meer bekende FSC voor hout. De resultaten van de BES-6001 norm bieden onderbouwing voor duurzaamheidsberekeningen van gebouwen, zoals BREEAM. Het BES-6001 certificaat van SAB-profiel kunt u hier downloaden en ook op deze pagina zelf.

In de norm komen onderwerpen aan bod zoals veiligheid, milieu, opleiding van medewerkers, anti-corruptie en duurzaam inkopen. Alle ecologische en sociale aspecten van ons bedrijfsproces. Zo kwam tijdens de aanvraag naar voren wat we allemaal doen aan het verminderen van afval en recycling. Maar ook onderwerpen als het sponsoren van evenementen in de omgeving van IJsselstein, en onze bijdrage aan de bouw van scholen in ontwikkelingslanden werden besproken bij de audit. Via Tata Steel konden we de herkomst van ons staal nagaan; we weten exact welk productieproces iedere coil voor onze producten doorlopen heeft, vanaf de ruwe erts.

Tata Steel Coils ColorcoatCertificaten die SAB al eerder behaalde, ondersteunen BES-6001: de ISO 9001 en ISO 14001 certificering, de Environmental Product Declarations (EPD’s) en vele andere. Ook deze kunt u downloaden van de website. De herkomst van het staal  is vastgelegd met certificaten van Tata Steel. Voor de staalproductie heeft Tata Steel Nederland tegelijkertijd met SAB het certificaat behaald. Tata Steel Colors, de producent van Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra® in Engeland kreeg het certificaat al in 2014.

Staal als dak- of gevelbekleding is een duurzame keuze, mede door de mogelijkheden voor upcycling. Ook binnen BREEAM geeft het materiaal een goede score. Heeft u (in het kader van een BREEAM traject) specifieke vragen over de duurzaamheid van SAB-producten? Neem dan contact op met onze afdeling Product Services via het mailadres info@sabprofiel.nl.

Tabel hieronder (of via de download): Aantallen punten die te behalen zijn voor BREEAM met verschillende normen. De BES-6001 score ‘very good’ levert het maximale aantal van 3 punten op in de MAT 5 categorie ‘onderbouwde herkomst van materialen’. Een ISO 14001 certificaat (= gecertificeerd EMS) geeft 1 of max. 1,5 punt. (Bron: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie keurmerk beoordelingsrichtlijn).

MAT5 Tabel Onderbouwde herkomst BREEAM

 

 

Voor al uw vragen

+31 (0) 30 68 79 700
of klik hier om contact met ons op te nemen