T +31 (0) 30 68 79 700 Produktieweg 2, 3401 MG IJSSELSTEIN

Marktontwikkelingen 09-19

Het najaar is veelal de tijd van vooruitkijken en nieuwe plannen maken. Met de miljoenennota van het kabinet en updates van diverse marktpartijen is dat normaal goed mogelijk. Dit jaar zijn alle prognoses en stuk lastiger te maken. Zeker door de zeer actuele stikstofproblematiek (PAS, die we al aanstipten in ons artikel in maart 2019) en het eerste rapport van Remkes met adviezen om dit op te lossen, is het onzekerheid troef. Het wachten is op een reactie van het kabinet om onder andere de 18.000 stilgevallen bouwprojecten weer aan de gang te krijgen.

Het lijkt er dus op dat de conjunctuur in Nederland nu echt aan het afkoelen is. De laatste prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) op Prinsjesdag wijzen op een duidelijke afname van de economische groei voor volgend jaar. De groei in 2018 was nog 2,6%, waar de verwachting voor 2019 1,8% is en voor 2020 nog maar 1,5%. Daarnaast zorgen de internationale ontwikkelingen, zoals Brexit en de diverse handelsconflicten in de wereld, nog steeds voor veel onzekerheid.

Utiliteitsbouw vergunningen
De totale verwachting voor de utiliteitssector nieuwbouw is nog positief voor 2019 met een groei van 8% in m2 vloeroppervlak ten opzichte van 2018. De verwachting voor 2020 is een daling van 4% in m2 door terugval in de bouw van grote distributiecentra en in de agrarische sector. Voor bedrijfshallen met kantoor wordt nog een kleine groei verwacht van 4% in m2 t.o.v. 2019. Dit is een afgeleide van onderstaande grafiek met de vergunningscijfers in m2 en aantal. Waarbij het aantal (de grijze lijn) nog bijna stabiel is, zie je een duidelijke afname in de m2 vergunningen en dus in productie voor het komend jaar.

 

Utiliteit vergunningen

Woningbouw vergunningen
De voorlopige cijfers van het CBS van juli gaven nog wat hoop, maar in de twaalf maanden tot en met juli 2019 zijn er slechts 62.441 vergunningen verleend voor nieuw te bouwen woningen. Dit is het laagste niveau sinds mei 2017 en geeft geen hoop op een stijging met de stikstof problematiek nu in het (achter)hoofd. Het eerder gestelde overheidsdoel van 75.000 nieuw te bouwen woningen per jaar in de komende jaren is steeds verder weg. 

Hopelijk komen bovenstaande verwachtingen uit en dan wordt 2020 wederom een positief jaar voor de (utiliteits)bouw. Als er nieuwe CBS vergunningscijfers komen in de komende maanden dan komen we daarop graag bij je terug in een nieuw artikel op deze website.

Bronnen: Buildsight, CBS en CPB

Gold Forum Eindhoven

Voor al uw vragen

+31 (0) 30 68 79 700
of klik hier om contact met ons op te nemen