T +31 (0) 30 68 79 700 Produktieweg 2, 3401 MG IJSSELSTEIN

Marktontwikkelingen 06-2017

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de kabinetsformatie begonnen was en deze duurt nog steeds voort. Nog steeds draait de economie zeer goed in Nederland met dank aan de bouwsector. Volgens de laatste voorspelling van het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) zal de bouwproductie nog iets sterker groeien dan aanvankelijk gedacht. De groei van de woningbouw valt iets lager uit. De verwachtingen voor de nieuwbouwproductie in de utiliteitsbouw zijn echter in positieve zin bijgesteld.

In 2017 blijft de totale bouwproductie met 4,5% stevig doorgroeien, met 5,5% voor de woningen nieuwbouw. Wel zijn er duidelijk regionale verschillen met de meeste dynamiek in Randstad Noord +9,0% maar een daling van -0,5% in Noord Nederland.

Na de bescheiden groei van de utiliteitsbouw in het afgelopen jaar neemt de productie in 2017 sterk toe met 5,0%. In lijn met de aantrekkende economie zal de vraag naar utiliteitsgebouwen op korte termijn blijven toenemen, waarbij de nieuwbouw in de komende jaren verder terrein wint. De totale utiliteitsbouwproductie stijgt hierdoor met 4% in 2018 is nu de verwachting.

Utiliteit
Sinds 3 kwartalen nemen de investeringen in gebouwen weer toe. Deze groei is ook zichtbaar in de vergunningverlening voor de bouw tot en met eind 2016. De totale bouwsom nam toe tot ruim 3,5 miljard euro. Het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor 2017 heeft het CBS nog geen nieuwe vergunningverlening gegevens naar gebouwsoort gepubliceerd, doordat ze overgaan op een nieuwe systematiek. Hopelijk komt hier snel duidelijkheid in.

De trend van meer groei in m3 dan m2 van een paar maanden terug is er nog steeds met veel grote logistieke gebouwen in de planning en uitvoering. Buildsight heeft op basis van de wel beschikbare gegevens toch een update gemaakt van de prognose per sector. 'Bedrijfshal met kantoor' en 'Hallen en loodsen' versnelt nog wat meer in 2017 en de komende 2 jaren dan de vorige prognose voorzien was. 

Buildsight prognose utiliteit juni 2016

Conclusie: De belangrijkste utiliteitsectoren ‘Bedrijfshal met kantoor’ en ‘Hallen en loodsen’ voor de metaalbouw laten qua nieuwbouw nog steeds een positief beeld zien voor 2017, 2018 en 2019, waardoor de totale utiliteitsbouw er ook positief uit komt.  

Bronnen: Buildsight, CBS, EIB.

Voor al uw vragen

+31 (0) 30 68 79 700
of klik hier om contact met ons op te nemen