T +31 (0) 30 68 79 700 Produktieweg 2, 3401 MG IJSSELSTEIN

Marktontwikkelingen 03/19

In het positieve economische klimaat in Nederland is duidelijk wat veranderd.

De Nederlandse economie maakt een pas op de plaats en het CPB heeft de prognoses verlaagd, met groei prognose cijfers van 1.5% in 2019 (was nog 2,2% in december) en 1,5% in 2020. DNB en de Europese commissie houden het zelfs op 1,7% voor 2019. Een belangrijke graadmeter is het consumentenvertrouwen dat volgens meting van het CBS in februari voor het eerst in 4 jaar weer negatief is. Andere onzekerheden betreffen de forse economische teruggang in Duitsland, de voortdurende Brexit-soap en de handelsconflicten inde wereld. 

Woningbouw
De woningbouw lijkt aan een productieplafond te zitten. Hierdoor zijn er volgens het CBS in 2018 zo’n 67.000 nieuwe woningen geproduceerd. Met het aantal afgegeven vergunningen van 66.000 in 2018 zal dit weinig verandering geven voor 2019. De overheid en provincies zullen dus verdere besluiten moeten nemen om de gewenste 75.000 te bouwen woningen per jaar te realiseren in de komende jaren. 

Utiliteit
De orderportefeuilles zijn nog goed gevuld, maar de groei vlakt voor 2019 en 2020 duidelijk af in vergelijking met 2018. De 2 belangrijkste sectoren, hallen/loodsen en bedrijfsgebouwen met kantoor, zijn flink gegroeid in productie de afgelopen jaren en verdubbelden bijna tot 5,4 M m2. Ook 2019 is een oppervlak van rond de 5 M m2 de verwachting, al is de vergunningverlening in de 2e helft van 2018 voor hallen en loodsen gedaald naar x M m2. Dit is duidelijk te zien als je het in een grafiek zet.

De agrarische sector heeft een iets groter vertrouwen in de toekomst gekregen, met name de melkveehouders en varkenshouders zijn positiever. Het fosfaatproductieplafond lijkt onder controle en voldoet aan de Europese regels. De stikstofuitstoot (volgens cijfers van het CBS) lijkt echter een mogelijk nieuw risico te geven dat de groei kan beperken, zeker in combinatie met de twijfel over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat door de Raad van State nu wordt onderzocht. Groei zit er dus nog niet echt in voor de agrarische nieuwbouw productie.

Bronnen: Buildsight, CBS en CPB

Voor al uw vragen

+31 (0) 30 68 79 700
of klik hier om contact met ons op te nemen