Milieubeleid

SAB-profiel bv wil de kwaliteit van haar producten, processen en diensten continu verbeteren om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van klanten, medewerkers en samenleving. Milieuaspecten maken hier een integraal onderdeel van uit resulterend in ISO 14001, BES 6001 en eigen EPD's.

SAB geeft daarmee mede invulling aan een groeiende behoefte vanuit de markt naar milieubewust produceren en bouwen. In de bouwsector vindt dit onder andere zijn weerslag in diverse milieucertificeringen, -labels en -beoordelingssystemen voor gebouwen zoals oa BREEAM.

Het Milieubeleid van SAB-profiel bv is gericht op het herkennen van milieuaspecten, het beheersen ervan en daar waar mogelijk reduceren van de milieubelastende effecten die de productie van dak- en gevel profielplaten en sandwichpanelen met zich mee brengt. Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is daarbij een minimum uitgangspunt. 

Om het milieubewustzijn van SAB blijvend te borgen heeft SAB een Milieu Management Systeem ingericht naar de eisen van de ISO 14001 norm. Het behaalde certificaat ISO 14001 is daarom hier van de website te downloaden. Ook het BES 6001 certificaat is een uniek certificaat in deze. De speerpunten, mede in lijn met die van het moederbedrijf Tata Steel, hiervoor zijn:

• Duurzaam produceren: op milieugebied blijven investeren in nieuwe of verbeterde milieu-installaties, ter verbetering van luchtkwaliteit, vermindering van hinder en afvalstoffen en behoud van de natuur.

• Energie-efficiency en CO2-uitstoot per ton geproduceerd staal: verdere verbetering van onze prestaties door verbetering van onze processen en producten en onderzoek naar doorbraaktechnologiëen.

• Resource-efficiency: de voorraad aan grondstoffen is niet onuitputtelijk en de beschikbaarheid ervan neemt af, daarom willen we het maximale halen uit onze primaire (ertsen en kolen) en secundaire (schroot) grondstoffen.

• Duurzaam inkopen: inzicht geven waar onze belangrijkste inkoopstromen vandaan komen, onder wat voor omstandigheden ze verkregen, gewonnen of bewerkt worden en hier waar nodig op proberen te sturen.

• Duurzame producten en productontwikkeling: vastleggen en uitdragen van de duurzaamheidsperformance van onze producten, de ontwikkeling van duurzame producten versterken en de kringloop van onze producten verder proberen te sluiten.

Sinds kort beschikt SAB ook over enkele eigen EPD's/milieuproductverklaringen, naast enkele productgroep EPD's opgesteld door de Europese brancheorganisatie PPA/EPAQ. Daarnaast zijn er eigen Tata Steel EPD's voor de verschillende Colorcoat producten. Zeker voor BREEAM en LEED projecten zijn dit allemaal belangrijke documenten om extra punten mee binnen te halen. Zie de download pagina ISO, MRPI, EPAQ & CE-Markering, EPD. Voor meer achtergrond over EPD's lees de pagina met veel gestelde vragen over EPD's.