Kwaliteit

Voor SAB-profiel is de ISO 9001 en ISO 14001 certificering geen eindpunt, maar een bevestiging van ons voortdurende streven naar blijvende en vanzelfsprekende kwaliteit.

We zijn ook actief in brancheverenigingen, zoals de vereniging van toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelsystemen (MDG), Bouwen met Staal (BmS) en European Quality Assurance Association for Panels and Profiles (PPA voorheen EPAQ).  

Kwaliteitsrichtlijn metalen daken en gevels

Verder zijn er de Europese kwaliteitsrichtlijnen van de European Quality Assurance Association for Panels and Profiles (PPA). De standaard voor heel Europa, waar ook de SAB panelen en profielen geheel aan voldoen (zie de downloads ISO, MRPI, EPAQ & CE-markering voor de verschillende certificaten). De meest recente versies in Engels en Duits zijn van 2017 en zijn van grotere waarde dan de mede hieronderstaande Nederlandstalige kwaliteitsrichtlijn van MDG.

De vereniging MDG heeft zich onder andere ook ten doel gesteld om de kwaliteit van de dak- en gevelbranche in Nederland te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verder optimaliseren en uitbrengen van een eigen 'Kwaliteitsrichtlijn Metalen Daken en Gevels'. Deze richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met de zusterorganisatie DumeboDWS, de brancheorganisatie van de verwerkingsbedrijven.

Voor opdrachtgevers, architecten en voorschrijvers levert deze Kwaliteitsrichtlijn veel voordelen op bij de realisatie van een metaalbouwproject. De voordelen van de kwaliteitsrichtlijn zijn:

  • Met de Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken heeft ieder vooraf een duidelijk beeld wat de kwaliteit van het geleverde product is.
  • Vertaalt het Bouwbesluit in uw metaalbouwproject.
  • Het is een praktische handleiding met technische informatie (inclusief detailleringen).
  • Zorgt voor duidelijkheid in het bouwproces.
  • Bij voorschrijving van de Kwaliteitsrichtlijn is het een contractueel bindend document.

De Kwaliteitsrichtlijn is onderverdeeld in twee delen (klik op de link en je komt op de online versie), te weten:

Deel 1: Technische richtlijn voor de montage en verwerking van materialen

Deel 2: Dak- en gevelmaterialen, isolatie- en bevestigingsmaterialen, constructies, informatie

Deel 2 van de kwaliteitsrichtlijn is ook direct te downloaden als pdf bestand (7.9 MB).