Duurzaamheid & MVO

Alle producten van SAB-profiel, zoals sandwichpanelen, dak- en gevelprofielen en binnendozen zijn duurzaam, gaan lang mee en zijn 100% te recyclen. Ook doet SAB-profiel aan MVO en steunt o.a. enkele ontwikkelingsprojecten in Afrika met gratis materiaal.

Duurzaamheid

De Dutch Green Building (DGBC) organisatie promoot het BREEAM systeem. Een belangrijk instrument is de BES 6001 certificering die extra punten oplevert in de BREEAM score. Verder zijn de Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) databladen van belang. De meest recente MRPI (pdf 300 kB) van januari 2013 is direct te downloaden. Ook via de branche organisatie Bouwen met Staal is veel informatie over duurzaamheid te vinden of lees meer hieronder.

Energiezuinig

Bij sandwichpanelen is het isolatiemateriaal PIR direct tussen de staalplaten aangebracht zonder koude bruggen, maar ook bij het gebruik van dak en gevelprofielen (en binnendozen voor gevels) in combinatie met isolatiematerialen zoals glaswol of steenwol, is de totale warmte isolatie goed. Hierbij is eenvoudig een Rc waarde van 3.5 m²K/W te behalen. Afhankelijk van de wensen van de gebouweigenaar kan gekozen worden uit verschillende diktes isolatiemateriaal die bijvoorbeeld voor SAB sandwichpanelen 150 mm dik zelfs een Rc waarde geven van 6.70 m²K/W om te voldoen aan de eisen voor de woningbouw.  

Lange levensduur

Wanneer je kiest voor de SAB producten in combinatie met Colorcoat Prisma® of Colorcoat HPS200 Ultra® is het mogelijk om een Confidex® Garantie tot zelfs 40 jaar aan te vragen. Je bent dan voor de gehele garantieperiode vrij van jaarlijkse inspectie- en onderhoudsverplichtingen. Dit is ook nog eens extra veilig en goedkoper in de tijd.

Weinig afval, demontabel en optimale recycling

Daar alle SAB producten op maat in de fabriek worden gemaakt, geeft de productie vrijwel geen bouwafval. Op de bouwplaats worden alle SAB producten met schroeven gemonteerd en zijn ze geheel demontabel. Tijdens de levensduur is een gebouw met relatief eenvoudige middelen aan te passen aan een andere functie. Dat verhoogt de levensduur van het gebouw in zijn geheel. Door het lage eigen gewicht van sandwichpanelen en geprofileerde staalplaat volstaat een lichte constructie en fundering. Doordat de staal producten na sloop worden gerecycled, is ook de hoeveelheid sloopafval nihil. Het staal kan worden ingezet als grondstof in plaats van te worden afgedankt. Staal kan namelijk steeds opnieuw worden gerecycled zonder teruggang in eigenschappen of prestaties. Het is geen downcycling, maar juist upcycling.

MVO

Naast duurzaamheid speelt ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke rol bij SAB-profiel, waarbij ons MVO-beleid afgeleid is van het Tata Steel MVO-beleid: staalmaken met oog voor maatschappij en omgeving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons dat we niet alleen staal maken vanuit het belang van onze klanten, maar daarbij ook oog hebben voor de belangen van onze medewerkers, omgeving en maatschappij waar we in opereren. Daarin proberen we een gezonde balans te vinden waarbij de continuïteit van het bedrijf niet uit het oog wordt verloren.

We willen met onze belangrijkste stakeholders verantwoord en duurzaam samenwerken en hebben speerpunten benoemd waar de komende jaren vooral de aandacht op zal worden gericht.

Deze speerpunten zijn:

• Duurzaam produceren
• Energie-efficiency en CO2-uitstoot per ton geproduceerd staal
• Resource-efficiency
• Duurzaam inkopen
• Duurzame producten en productontwikkeling
• De beste mensen

Hoe we scoren op onze speerpunten zie en lees je bij milieubeleid.