Algemene voorwaarden

Hier kun je de Algemene Voorwaarden van SAB-profiel downloaden, zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Utrecht.

Daarnaast heeft SAB-profiel Aanvullende Algemene Voorwaarden opgesteld, welke ook zijn te downloaden.

Verder links naar de branche kwaliteitsrichtlijn profielen en panelen van de PPA (vh EPAQ) (engel- of duitstalig) en Dumebo-DWS MDG kwaliteitsrichtlijn 2020 (nederlandstalig).